Historia filozofii - strona 14

Specyfika problematyki filozoficznej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Stefan Zawieja
 • Historia filozofii
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

Specyfika problematyki filozoficznej . Potoczne sądy o filozofii traktują ją albo jako „naukę bujającą w obłokach”, jako „czystą abstrakcję”, albo jako coś mało użytecznego i niezbyt związanego z rzeczywistością. Oczywiście takie rozumienie tejże nauki wynika albo z jej nieznajomości, albo z niezro...

Sposoby rozumienia nauki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Stefan Zawieja
 • Historia filozofii
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798

Sposoby rozumienia nauki . Naukę możemy rozumieć przynajmniej na trzy sposoby: - funkcjonalnie (w tym znaczeniu naukę stanowią czynności poznawcze, przeprowadzane w sposób metodyczny w celu uzyskania rezultatu w postaci wiedzy), - strukturalnie (nauka to teoria, tj. zbiór zdań) - socjologicznie (...

System arystotelesowski

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Stefan Zawieja
 • Historia filozofii
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

System arystotelesowski Arystoteles (384-322 p. Chr.) tak jak jego mistrz Platon pozostawił po sobie sporo pism. Jego realistyczna filozofia była syntezą wielu ówczesnych teoretycznych koncepcji, korzystała z różnych pomysłów zawartych w systemie Platona (poddawszy je gruntownej modyfikacji), była ...

System platoński

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Stefan Zawieja
 • Historia filozofii
Pobrań: 91
Wyświetleń: 847

System platoński O filozofii Platona (427-347 p. Chr.), ucznia Sokratesa, mówi się, że była najbardziej wpływowa przez 1000 lat, ale z pewnością jest wpływowa po dziś dzień. Platon w stosunku do swoich poprzedników wprowadził nowe spojrzenie na rzeczywistość, nową jej interpretację i nową metodę fi...

Cynicy - charakterystyka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Stefan Zawieja
 • Historia filozofii
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1148

Cynicy Sokrates miał takich m.in. uczniów: Ksenofonta, Arystypa, Antystenesa, Euklidesa , Fedona i Platona. Prócz Ksenofonta, który został historykiem, pozostali założyli szkoły filozoficzne. Antystenes (V/IV w. p. Chr.) był twórcą szkoły cynik...

Definicje filozofii i ich problematyka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Stefan Zawieja
 • Historia filozofii
Pobrań: 161
Wyświetleń: 707

Definicje filozofii. Niektóre nauki filozoficzne i ich problematyka. Klasycznie definiujemy filozofię jako teorię rzeczywistości; naukę dążącą do najogólniejszego poznania świata i koniecznościowego wyjaśnienia ostatecznych racji jego istnienia i jego poznania. Oprócz tej definicji występują też in...

Empiryzm brytyjski

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Stefan Zawieja
 • Historia filozofii
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1085

Empiryzm brytyjski (J. Locke, G. Berkeley, D. Hume) Niektórzy anglosascy historycy filozofii uważają, że dopiero od epoki empiryzmu brytyjskiego zaczyna się w filozofii „naukowe”, „poważne” jej uprawianie, stąd też bywa że nawet na anglosaskich studiach filozoficznych nie sięga się w historii dalej...

Filozofia a nauki niefilozoficzne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Stefan Zawieja
 • Historia filozofii
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

Filozofia a nauki niefilozoficzne . W dzisiejszych, stechnicyzowanych czasach , rola filozofii została poważnie zmarginalizowana, a wielu uczonych przestało się interesować tą nauką lub zaczęło otwarcie ją lekceważyć. Powinniśmy jednak pamiętać, że wszystkie poważniejsze dyscypliny naukowe wywodzą ...

Filozofia chrześcijańska w starożytności

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Stefan Zawieja
 • Historia filozofii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770

Filozofia chrześcijańska w starożytności : św. Augustyn Św. Augustyn (IV/V w. po Chr.) obok św. Tomasza uważany jest za gł. filozofa związanego z chrześcijaństwem, należy jednak pamiętać, że w myśli św. Augustyna pojawiają się też...

Filozofia okresu średniowiecza

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Stefan Zawieja
 • Historia filozofii
Pobrań: 0
Wyświetleń: 924

Filozofia okresu średniowiecza . Realistyczny system św. Tomasza Św. Tomasz z Akwinu (1225-1274) w sporej mierze nawiązywał do myśli i terminologii Arystotelesa . Najważniejsze odkrycie, które go dokonał w filozofii (zwł. w metafizyce) to było zwrócenie uwagi na to, że w każdym realnym bycie da się...