Historia filozofii - strona 13

Filozofowie-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Janusz Węgrzecki
 • Historia filozofii
Pobrań: 105
Wyświetleń: 798

Tales z Miletu - w. VII - VI. Uznany za pierwszego filozofa. Postawił pytanie: „Co stanowi zasadę świata?” Udzielił odpowiedzi - „woda”; „ bo wszystko pochodzi z wody i wszystko jest wodą”. Jako uzasadnienie podał że : „świat jest ożywioną ...

Pozytywizm-omówienie epoki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Janusz Węgrzecki
 • Historia filozofii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 980

Pozytywizm dominuje w II połowie XIX wieku. Można mówić o trzech fazach pozytywizmu: A . Comte; J.S. Mill; H. Spencer Avenarius, Mach Koło Wiedeńskie: Schlich, Carnasp, Wittgerstein. Twórcą pozytywizmu był August Comte. August Comte 1798 - 1857 Dzieła: „Kurs filozofii pozytywnej” „Rozprawa o ...

Podstawowe założenia filozofii Hume- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii
Pobrań: 84
Wyświetleń: 826

Przedstaw podstawowe założenia filozofii Hume'a. Wyjaśnij znaczenie pojęcia scientyzm. Podaj przykłady kierunków filozoficznych lub filozofów, związanych ze scientyzmem. Dawid HUME (1711-1776), szkocki filozof, historyk, ekonomista. Był agnostykiem co zamknęło mu drogę do kariery uniwersyteckiej,...

Kraszewski - Irydion

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jan Kowalski
 • Historia filozofii
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Gatunek: synkretyczny. Wstęp i Dokończenie są pisane prozą, dramat jest pisany prozą. Nie jest to więc klasyczny dramat, ale poemat dramatyczny, ujęty w ramę epickiego Wstępu i wizyjnego Dokończenia. Według Juliusza Kleinera: 1. Trzy imiona głównego bohatera: Irydion, Hieronim i Sygurd układają ...

Grecka filozofia jako nauka teoretyczna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Stefan Zawieja
 • Historia filozofii
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

Grecka filozofia jako nauka teoretyczna . Grecka filozofia przyrody. Pierwsze filozoficzne pytania dotyczące struktury świata. Poszukiwanie arché Starożytni Grecy jako pierwsi przezwyciężyli mitologiczne myślenie o rzeczywistości, mitologiczne patrzenie na świat. O ile bowiem przed Talesem i innymi...

Hellenistyczny okres filozofii starożytnej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Stefan Zawieja
 • Historia filozofii
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

Hellenistyczny okres filozofii starożytnej: stoicy, Epikur i sceptycy W starożytności było aż ośmiu Zenonów filozofów. Jeden z nich, Zenon z

Humanistyczny okres filozofii greckiej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Stefan Zawieja
 • Historia filozofii
Pobrań: 0
Wyświetleń: 903

Humanistyczny okres filozofii greckiej : sofiści (Protagoras i Gorgiasz), Sokrates oraz cynicy Działalność Sokratesa, który dokonał w filozofii „rewolucji” wprowadzając do rozważań teoretycznych nowy przedmiot - nie przyrodę, która zajmowali się ...

Krytyczna filozofia I. Kanta

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Stefan Zawieja
 • Historia filozofii
Pobrań: 56
Wyświetleń: 756

Krytyczna filozofia I. Kanta Badania nad sferą mentalną (umysłem), przeprowadzone przez brytyjskich empirystów, stworzyły podwaliny, pod jeszcze bardziej skomplikowane badania myśliciela z Królewca, I. Kanta (XVIII/XIX) . Dotyczyły one m.in. teoretycznych podstaw wszelkich nauk (zwł. zakresu przedm...

Myśl B. Pascala

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Stefan Zawieja
 • Historia filozofii
Pobrań: 49
Wyświetleń: 791

Myśl B. Pascala Jak nieoczekiwane mogą być koleje myśli ludzkiej, zwłaszcza filozoficznej, świadczy przykład Pascala (XVII w.), francuskiego uczonego, matematyka nie mniej zasłużonego w swojej dziedzinie, co Kartezjusz, a dochodzącego w swojej ...