Historia filozofii - strona 12

Sokrates - omówinie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 98
Wyświetleń: 805

SOKRATES (470-399 przed Chr.) Poszukiwacz prawdy Mistrz w stawianiu wnikliwych pytań i prowadzeniu rozmowy Ojciec etyki Ten, który wiedział, czego nie wiedział W przeciwieństwie do sofistów uważał, że istnieją normy uniwersalne i bezwarunko...

Tales, Pitagoras, Heraklit, Parmenides, Demokryt

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1393

Tales z Miletu - „wszystko pełne jest bogów” Twórca najstarszej szkoły filozoficznej - szkoły milezyjskiej (przełom VII i VI w. p.n.e.), do której należeli również Anaksymander i Anak...

Sokrates i Platon

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia filozofii
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1540

SOKRATES nic nie napisał, ale żył, bo pojawia się w zapiskach innych filozofów i innych autorów poetyckich,  literackich porównuje się go do Jezusa • nic nie napisali • głosili pewien pogląd na życie – nauczanie do działania, poświadczanie czynem (dobro czy  zło) Sokrates jako członek wspólnoty b...

Działy filozofii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Janusz Węgrzecki
 • Historia filozofii
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1036

Działy filozofii Teoria bytu (inaczej: metafizyka, ontologia) - metafizyka oznacza etymologicznie „po fizyce”, zaś ontologia oznacza „nauka o będącym, o tym co jest” Dawniej określeń tych używano zamiennie. Od czasu Husserla zwykle traktuje się...

Empiryzm-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Janusz Węgrzecki
 • Historia filozofii
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1015

Empiryzm Empiryzm za źródło poznania uznał doświadczenie , które również miał za kryterium prawdy. Za jego szczytowe osiągnięcie uchodzi tzw. Wielka Linia Empiryzmu Brytyjskiego: John Locke, David Hume, George Berkeley. Dokonał się w niej pos...

Filozofia średniowiecza

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Janusz Węgrzecki
 • Historia filozofii
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1001

FILOZOFIA ŚREDNIOWIECZA Filozofię średniowieczną można w dużym stopniu pojmować jako proces asymilacji pierwiastków arystotelesowskich przez myśl chrześcijańską. Pisma Arystotelesa były długo w Europie nieznane, za wyjątkiem pism logicznych, które znane już były od V lub VI wieku. Inne zaczęły nap...

Filozofia chrześcijańska - Nurt filozoficzny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Janusz Węgrzecki
 • Historia filozofii
Pobrań: 147
Wyświetleń: 728

Filozofia chrześcijańska (patrystyka i scholastyka) Patrystyka - filozofia ojców Kościoła, która współuczestniczyła w wypracowaniu dogmatów (sobór w Nicei - 1325) Filozofia chrześcijańska to filozofia, która rozwinęła się pod wp...

Filozofia oświecenia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Janusz Węgrzecki
 • Historia filozofii
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1211

Filozofia oświecenia Najgłębsze filozoficzne hasło Oświecenia sformułował zapewne Kant: „Miej odwagę posługiwać się swoim rozumem” . Człowiek pozostaje dotąd w stanie niepełnoletniości, wynikającym z braku wiary, że mógłby kierować się własnym rozumem, a nie zdawać się wyłącznie na kierownictwo in...

Filozofia odrodzenia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Janusz Węgrzecki
 • Historia filozofii
Pobrań: 56
Wyświetleń: 868

FILOZOFIA ODRODZENIA Etymologiczny sens pojęcia „odrodzenie” wyraża reaktywację treści, wartości kiedyś żywotnych, a potem przyblakłych i zapomnianych. W historycznym kontekście Odrodzenie wyrażało zamiar zwrócenia się ku wartościom antycznym, w celu zdystansowania się do kultury średniowiecznej. ...

Filozofia-pojęcie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Janusz Węgrzecki
 • Historia filozofii
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735

Filozofia - etymologiczne źródło znajduje się w starożytnej grece, gdzie wyraz ten oznacza „umiłowanie mądrości” fileo + sophia fileo - miłować, dążyć sophia - wiedza, mądrość Dla Greków „mądrość „ to znajomość spraw ludzkich i boskich. Tradycja autorstwo słowa „filozofia” przypisuje Pitagorasow...