Historia filozofii - strona 11

Racjonalizm-Kartezjusz-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 63
Wyświetleń: 490

Przełom XVI / XVII w. Epoka rewolucji naukowej: „Więcej jest rzeczy na ziemi i w niebie niż się ich śniło waszym filozofom” (Szekspir) „Wielu przejdzie i rozszerzy się zakres nauk” (Księga Daniela) • 1605-20, Wielkie ustanowienie ...

Sokrates-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 630

Epoki rozwoju filozofii są paralelne z podziałem w innych dziedzinach kultury • Epoka starożytna: VII/VI w. p.n.e. – poł. VIII w. n.e. • Epoka średniowieczna: poł. VIII w. – poł. XV w. • Epoka nowożytna: XVI w. – XIX w. • Epoka współczesna: lata 30. XIX w. – lata 70. XX w. • Epoka posmo...

Wittgenstein-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 91
Wyświetleń: 819

Ludwig Wittgenstein (1889-1951) • Najwybitniejsza postać filozofii analitycznej, bijąca rekordy popularności, którą zawdzięcza nie tylko swojej filozofii, ale również nieprzeciętnej osobowości. Poświęcono mu około 6 tysięcy artykułów i książek, ponadto biografie (np. Ray Monk, L.Wittgenstein...

średniowiecze - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

1000 lat średniowiecza: między dogmatem a dialektyczną pasją V w. n.e. (upadek Cesarstwa Rzymskiego), XV w. (renesans). Patrystyka, czyli okres Ojców Kościoła (V-VIII w.) i scholastyka (do ok. 1500 r.). Próba połączenia platonizmu i arystotelizmu z chrześcijaństwem (racjonalizacja wiary i pytanie...

Arystoteles - dyscypliny teoretyczne - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

Arystoteles 384-322 przed Chr Filozof „z tego świata” Następca Platona Twórca syntezy wiedzy (jego dzieło to encyklopedia filozofii i nauk szczegółowych) Pierwszy wielki biolog Mistrz racjonalnej myśli „Porządniś, który chciał zaprowadzić ład wśród pojęć” (J. Gaarder) „Nauczyciel tych, którzy ...

Epoka hellenistyczna - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 63
Wyświetleń: 854

Epoka hellenistyczna W starożytnym Hyde Parku Cynicy - żyć na marginesie Sceptycy - uwolnić się od niepokoju oceny Stoicy - patrzeć z Boskiego dystansu Epikurejczycy - nie bać się życia i śmierci Cynicy - Antystenes i Diogenes Cynik - gr. kynikos - ozn. „jak pies”. „Nie zasłaniaj mi słońca”,...

Epoki, pojęcia, filozofowie przyrody - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 77
Wyświetleń: 616

Epoki rozwoju filozofii są paralelne z podziałem w innych dziedzinach kultury Epoka starożytna: VII/VI w. p.n.e. - poł. VIII w. n.e. Epoka średniowieczna: poł. VIII w. - poł. XV w. Epoka nowożytna: XVI w. - XIX w. Epoka współczesna: lata 30. XIX w. - lata 70. XX w. Epoka posmodernistyczna, pows...

Platon - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 196
Wyświetleń: 917

Platon 427-347 przed Chr. Najsławniejszy uczeń Sokratesa Filozof idei Uważał, że aby wyjaśnić świat fizyczny, należy odwołać się do świata metafizycznego, pozafizycznego. Usiłował uchwycić rzeczywistość wieczną i niezmienną, tym samym wyznaczył program, który późniejsi filozofowie próbowali reali...

Renesans, odrodzenie - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 56
Wyświetleń: 882

Epoka renesansu: między 2 poł. XIV a końcem XVI w. Odrodzenie, czyli odnowienie starożytnego ideału wykształcenia, które ma rozwijać wolnego człowieka. Powrót do pierwotnej wielkości człowieka. Humanizm - studia nad „tym, co ludzkie” Jako że Bóg pojmowany jest przez myślicieli renesansu jako Najw...

Filozofowanie na rynku - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Filozofowanie na rynku: Ateny, 450 r. przed Chr. Narodziny demokracji, a wraz z nią nowego kierunku w filozofii Człowiek i jego miejsce w społeczeństwie, jego mowa i działanie, ludzka wspólnota i uprawomocnienie władzy politycznej - w centrum zainteresowania filozofii. Pierwsze sygnały takiego zwr...