średniowiecze - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
średniowiecze - omówienie  - strona 1 średniowiecze - omówienie  - strona 2 średniowiecze - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

1000 lat średniowiecza: między dogmatem a dialektyczną pasją
V w. n.e. (upadek Cesarstwa Rzymskiego), XV w. (renesans).
Patrystyka, czyli okres Ojców Kościoła (V-VIII w.) i scholastyka (do ok. 1500 r.).
Próba połączenia platonizmu i arystotelizmu z chrześcijaństwem (racjonalizacja wiary i pytanie o granice rozumu).
Hierarchiczność i symboliczność rzeczywistości
Eremityzm, idea „contemptus mundi”, „homo viator”, zakony żebracze - chrześcijańscy hippisi
Rola autorytetu
Zaufanie do rozumu
Św. Augustyn 354-430
Ojciec Kościoła, biskup Hippony.
„Egzystencjalista, żarliwy i chaotyczny poszukiwacz prawdy” (Z. Kubiak).
Czytelnik własnego serca i rzeczywistości - znaku Boga.
Filozof doświadczenia i drogi do Boga.
Poszukiwacz odpowiedzi na pytanie o wolną wolę człowieka i zło w świecie.
Eksplorator czasu
Autor pierwszej autobiografii (Wyznania)
„Afrykańska dusza”
Ur. w Tagaście (Algieria), matka - św. Monika.
Gwałtowność i tkliwość, niepohamowana namiętność i nadmierna żarliwość. Ognisty, impulsywny temperament.
Nauka gramatyki i retoryki.
Młodość - gdy świat pijany był winem swej przewrotnej woli; zabawy ze złem.
370 r. - Studia oratorskie w Kartaginie (otwarcie drzwi do kariery na szczeblu państwowym).
W kotle namiętności - „kochać i być kochanym”. Poznanie Bezimiennej i wierność jej przez długie lata. Adeodat.
Lektura Hortensjusza Cycerona - inspiracja konwersji na filozofię
Zmiana nastawienia jego umysłu i postawy: obudzenie zainteresowania prawdą. Sukces zawodowy traci na wartości. Zwrot ku wartościom duchowym, ku mądrości.
Odrzucenie wiary, gdyż - jak sądził - droga do mądrości to droga racjonalnego badania (nadmierny racjonalizm).
Odrzucenie Pisma Św.
Manichejczycy - „bolszewicy” IV w.
Manicheizm - skrajna koncepcja rozwiązania religijnych problemów w IV w., połączenie chrześcijaństwa, buddyzmu i zoroastryzmu.
Radykalny ontologiczny dualizm (natura Światła i Ciemności). Człowiek - mikrokosmos, w którym zmieszane są te 2 natury.
Zbawienie - separacja światła od ciemności drogą zachowania „potrójnej pieczęci” (ust i głowy; rąk i ciała; zakaz kontaktów seksualnych).
Manichejska koncepcja Boga i człowieka
Bóg jest uwięziony w materii, doznaje cierpienia i uszczerbku. Dobro jest bierne, oczekuje aż uwolnią je wybrani, np. poprzez posiłek. Jednocześnie głosi się, że Jezus przyjął ciało tylko pozornie, pozornie poniósł również śmierć na krzyżu.


(…)

… filozofii w programie siedmiu sztuk wyzwolonych (septem artes liberales)
Filozofia pod nazwą DIALEKTYKI była ogólną metodologią myślenia naukowego; pełniła 2 funkcje w relacji do teologii: instrumentalną i autonomiczną.
Sztuki wyzwolone obejmowały szczebel niższy: trivium „sztuk mówiących” (gramatykę, retorykę, dialektykę) oraz szczebel wyższy: quadrivium „sztuk liczących” (arytmetykę, geometrię, muzykę, astronomię). Przygotowywały do studiów na wydziałach „wyższych” (teologia, prawo, medycyna).
Dialektyka obejmuje logikę formalną i teorię argumentacji, teorię nauki, filozofię języka i metafizykę. Brak w niej etyki i filozofii politycznej.
Boecjusz - pierwszy scholastyk
V/VI w., „ostatni klasyk”
Przetłumaczył logikę Arystotelesa na łacinę
Logika - narzędziem naukowego poznania (o tworzeniu pojęć ogólnych…
… przestrzeni swego wnętrza, w którym dokonuje się spotkanie z Bogiem) - inspiracją do podjęcia wędrówki ku własnemu wnętrzu.
„Wierzę, aby zrozumieć”
Akt wiary nie jest aktem nieracjonalnym (wiele rzeczy przyjmuje się na wiarę, przy których się nie było).
Sam akt wiary wymaga racjonalnego przygotowania (rozstrzygamy rozumem, jakiemu autorytetowi zawierzyć).
Wiara poszukuje zrozumienia, ale też poprzedza…
…. Z opisu cech nie wynika jego istnienie.
Dlatego św. Tomasz odrzuca Anzelmiański dowód ontologiczny, który mówi tylko o istocie Boga. Żadna charakterystyka esencji nie gwarantuje jej istnienia.
Tomaszowa koncepcja Boga
Podczas gdy wszystkie byty przygodne składają się z istoty i istnienia, tak istotą (naturą) Boga jest istnienie. W wypadku Boga to złożenie ginie, Bóg jest samym istnieniem, czystym aktem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz