epoka hellenistyczna - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
epoka hellenistyczna - omówienie - strona 1 epoka hellenistyczna - omówienie - strona 2 epoka hellenistyczna - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Epoka hellenistyczna
W starożytnym Hyde Parku
Cynicy - żyć na marginesie
Sceptycy - uwolnić się od niepokoju oceny
Stoicy - patrzeć z Boskiego dystansu
Epikurejczycy - nie bać się życia i śmierci
Cynicy - Antystenes i Diogenes
Cynik - gr. kynikos - ozn. „jak pies”.
„Nie zasłaniaj mi słońca”, czyli: odrzucenie wartości tego świata (władzy, własności, rodziny, religii), lekceważenie konwenansów, otwarte demonstrowanie zachowania powszechnie uznanego za nieprzyzwoite.
„Jestem obywatelem świata”, czyli kosmopolityzm. Wiara w cnotę oraz sens różnicy między wartościami prawdziwymi a fałszywymi. Sceptycy: Pirron, Karneades, Sekstus Empiryk
Termin „sceptycyzm” pochodzi od gr. skeptomai - szukam, roztrząsam. Sekstus Empiryk w Zarysach Pirrońskich określa sceptyków jako tych, którzy prawdy szukają, ale o niczym nie twierdzą stanowczo, a jedynie „stosownie do tego, co się nam w danej chwili wydaje, donosimy wiernie”. Jakie są własności rzeczy, jaką postawę wobec nich powinniśmy przyjąć i co z tej postawy wynika? Sądy na temat rzeczy są nie tylko sprzeczne, ale i równosilne (izostenia), więc należy wstrzymać się od sądów, szczególnie wartościujących (epoche), efektem jest ataraksja (wewnętrzny spokój). A w praktyce: tradycjonalizm.
Tropy Ainezydemosa i Sekstusa
Rzeczy są różnie postrzegane przez człowieka i przez inne istoty (zwierzęta). Rzeczy są różnie postrzegane przez różnych ludzi. Rzeczy są różnie postrzegane za pośrednictwem różnych narządów zmysłów. Rzeczy są różnie postrzegane w zależności od warunków postrzegającego (np. w chorobie). Rzeczy są różnie postrzegane w zależności od położenia i odległości od postrzegającego. Rzeczy są różnie postrzegane w zależności od tego, jakie było wychowanie, obyczaje, wiara i przekonania osoby je postrzegającej.
Skoro sami filozofowie, a także ludzie prości, różnią się pomiędzy sobą poglądami, to na żadne pytanie nie można odpowiedzieć jednym stwierdzeniem. Każdy dowód naukowy obarczony jest błędem regressus in infinitum, czyli cofania się w nieskończoność. Chcąc bowiem uzasadnić jakieś twierdzenie musimy wyjść z pewnych przesłanek, a te z kolei same wymagają dowodu i tak w nieskończoność. Epikurejczycy - pierwsi liberalni humaniści
Epikurejczycy - jako pierwsi sformułowali przemyślaną formę życia przyjmowanego w naszej epoce.
Hedonizm (od gr. hedone - przyjemność) - warte zabiegów jest tylko doznawanie przyjemności, która polega na „uwolnieniu się od cielesnego bólu i podenerwowania duszy”. Filozofia ma służyć „wyciszeniu duszy” i uwolnieniu jej od widma strachu przed śmiercią i życiem.


(…)

… i zło polega na percepcji wrażeń, tymczasem śmierć to utrata wrażeń. Sądy wartościujące mają swoje ostateczne potwierdzenie w subiektywnym doświadczeniu. Skoro przeznaczeniem człowieka jest niebyt, należy wziąć swoje życie we własne ręce, wycofać się z życia publicznego („Żyj skryty”), żyć w małych społecznościach o podobnych poglądach.
W epistemologii: umiarkowany sensualizm (gr. sensus - zmysł): spostrzeżenia zmysłowe są nieomylną podstawą wiedzy. Błąd powstaje, gdy wypowiadamy się na ich temat, nie czekając na potwierdzenie z ich strony. Na poznanie składają się również pojęcia (określają kiedy zdanie jest prawdziwe lub fałszywe). W ontologii: teoria atomów Demokryta (materializm).
Stoicy: Zenon z Kition, Chryzyp, Seneka, Epiktet, Marek Aureliusz
Nazwa stoicy pochodzi od gr. stoa, portyku…
… jest wszystkim - panteizm).
Z punktu widzenia Całości
Nie możemy zmieniać świata, jak również nie powinniśmy tego pragnąć. Śmierć, przeciwności losu są poza naszą kontrolą - powinniśmy przyjmować je z pełną godności rezygnacją. Jeśli nasze emocje sprzeciwiają się akceptacji, mylą się. Emocje są sądami prawdziwymi bądź fałszywymi, mają charakter kognitywny. Jeśli podporządkujemy je rozumowi, będą sądami prawdziwymi…
… widzenia, przyjmując niejako boską perspektywę.
Od stoicyzmu do angielskiej „flegmy”
Podczas gdy Epikur zalecał życie z daleka od spraw państwowych, stoicy biorąc w nich udział, czuli, że są w zgodzie z wiecznym Rozumem i że stanowią z nim jedność. Jednak wszystkie doświadczenia nie były dla nich ostateczną rzeczywistością. Istnieje zawsze możliwość oddalenia się, wewnętrznego dystansu, tak więc stoik…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz