Historia filozofii - strona 15

Filozofia w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Stefan Zawieja
 • Historia filozofii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1057

Filozofia w Polsce Udział Polaków w myśli filozoficznej zaznaczył się już w XIV w. (uczony-przyrodnik Witelo Ślązak). W 1364 r. powstała Akademia Krakowska, co przyczyniło się do szybkiego rozwoju filozofii w Rzeczpospolitej . Istotną datą jest jednak 1830/1831, kiedy to powstaje filozofia mesjani...

Główne koncepcje filozofii

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Stefan Zawieja
 • Historia filozofii
Pobrań: 133
Wyświetleń: 756

Główne koncepcje filozofii Od tego, jaką przyjmiemy koncepcję filozofii zależy w dużej mierze to, w jaki sposób będziemy wyjaśniać strukturę świata, zagadnienia poznania i kwestie związane z człowiekiem - nie jest więc to problem, który możemy pominąć w naszych rozważaniach . Należy jednak mieć jed...

Pytania filozoficzne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 567

Egzystencjalizm (XiX -XX) (S,Kierkagaard, JP Sartre, A.Camus,M.Heidegger, K.Jaspers, G.Marcel) Kartezjańska opozycja epistemologiczna „ja- inni, inne przedmioty” przeniesiona na grunt antropologii filozoficznej Krytyka antropologii pozyt...

Filon z Aleksandrii i filozofia żydowska

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Historia filozofii
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3640

W dokumencie tym można wyróżnić 5 głównych aspektów filozofii Filona. Pierwszy dotyczy genezy, elementów składowych i głównych problemów filozofii Filona z Aleksandrii, w tym porusza zagadnienia: składnik helleński, pitagoreizm, ...

Geneza i natura problematyki moralnej

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Historia filozofii
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1309

1 strona notatek na temat genezy i natury problematyki moralnej. Geneza i natura problematyki moralnej Filozofia powstała jako próba racjonalnego wytłumaczenia kosmosu, próba znalezienia „zasady”. Trzymała się tego spojrzenia do połowy V wieku przed Chrystusem i w ten sposób pomijała byt ludzki or...

Medioplatonizm i ponowne odkrycie metafizyki platońskiej

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Historia filozofii
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1512

Zagadnienia w nich poruszane to: końcowe losy Akademii i początki medioplatonizmu, ogólne cechy medioplatonizmu, przedstawiciele i kierunki medioplatonizmu, historyczne i teoretyczne znaczenie medioplatonizmu oraz jego ograniczenia, byt niecielesny, Bóg i jego transcendencja, idee jako myśli Boże, ...

Mediostoicyzm

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Historia filozofii
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1575

Mediostoicyzm Posejdonisa - 3 strony notatek, w których są zawarte takie zagadnienia jak fizyka, psychologia, etyka i polityka, antropologia i etyka, losy duszy. Mediostoicyzm Mediostoicyzm Panaitiosa Panaitios urodził się na Rodos około 185 roku przed Chrystusem. Słuchał wykładów Kratesa. Przenió...

Metafizyczno-dialektyczny składnik myśli platońskiej

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Historia filozofii
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1470

Metafizyczno-dialektyczny składnik myśli platońskiej„Drugie żeglowanie” jako przejście od fizycznych badań presokratyków do poziomu metafizycznego • Dialog „Fedon” stanowi pierwsze racjonalne przedstawienie i uzasadnienie istnienia rzeczywistości ponadzmysłowej i transcendentnej. Najważniejsze ...