Historia - strona 4

Wojny polsko-niemieckie w XI w.

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1085

Wojny polsko-niemieckie. I wojna polsko-niemiecka 1004-1005. W styczniu 1002 r umiera w wieku 22 lat cesarz Otton III, w kwietniu zostaje zamordowany margrabia Miśni Ekkenhard. Bolesław Chrobry wykorzystał walki o tron w Niemczech i zajął Łużyce i Milsko, po czym wkroczył do Miśni i umocnił związek...

Wojny włoskie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 994

W O J N Y W Ł O S K I E Walka o hegemonię w Europie W. toczyła się niemal bez przerwy od schyłku XV do poł. XVI Była to rywal. Fr- hiszp. W zmaganiach zbrojnych uczestn. Liczne państwa. Gł. Rolę miały: Fr., Hiszp., państwa wł., Rzesza. Poważny udział- Anglia, Szwajc., Turcja i Węgry Jana Zapolyi. C...

Wykuwanie granic za pierwszych Piastów

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812

Wykuwanie granic Państwo piastowskie od początków istnienia znalazło się w niekorzystnym położeniu pomiędzy dwoma potężnymi sąsiadami: Rzeszą Niemiecką i Rusią Kijowską. Na południu sąsiadowało z Węgrami i zależnymi od Niemiec Czechami, na pó...

Wyprawy krzyżowe - przyczyny, przebieg, skutki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1421

  1  WYPRAWY KRZY OWE – PRZYCZYNY, PRZEBIEG, SKUTKI    Krucjaty  – wyprawy wojenne podejmowane przez chrześcijańskie rycerstwo pod hasłami   religijnymi. Ich celem była walka z niewiernymi.  Rekonkwista   (reconquista) – walki rycerstwa chrześ...

Zabór rosyjski i Królestwo Polskie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 714

ZABÓR ROSYJSKI I KRÓLESTWO POLSKIE W LATACH 1815-1830 1815 ( utworzenie Królestwa Polskiego na kongresie wiedeńskim) 1830 (powstanie listopadowe) 1831 nic już nie wróci do układu sprzed 1830, Rosja rozpocznie represje, prześladowania Kr...

Zamach majowy 1926

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 966

ZAMACH MAJOWY 1926 Geneza zamachu w ujęciu międzynarodowym W 1925 zawarto układ w Locarno, którego głównym punktem był pakt reński. Zgodnie z nim Niemcy zagwarantowały sobie granice z Francją, Belgią, jak również Holandią, Luksemburgiem. Granica na wschodzie pozostała kwestią otwartą. Oczywiste wi...

Ziemie polskie pod okupacja niemiecka 1939-45

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2303

ZIEMIE POLSKIE POD OKUPACJĄ NIEMIECKĄ 1939-45 W 1939 nastąpiła właściwie likwidacja państwa polskiego. Z punktu widzenia prawnego pojawiło się to już w pakcie Ribbentrop- Mołotow, a następnie w podpisanym 28 września 1939 aneksie do tego paktu, gdzie zmieniona została linia podziału ( z Wisły na B...

Ziemie polskie pod okupacją radziecką

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1169

ZIEMIE POLSKIE POD OKUPACJĄ RADZIECKĄ Rosjanie na terytorium polski dostali ziemie za Sanem. *Wileńszczyznę z Wilnem przekazano Litwie, by latem 1940 zagarnąć całą Litwę. Udział w rozbiorze Polski w 1939 miała także Słowacja, na czele której stał ksiądz Józef Tiso. Niemcy przekazali bowiem Słowa...

Zjazd Gnieźnieński w 1000 roku

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 938

Zjazd Gnieźnieński w 1000 roku. W atmosferze zbliżającego się nowego milenium w Rzymie i na dworze cesarza Ottona III zapadły bardzo ważne dla Polski decyzje. W 999 papież Sylwester II (Gerbert z Aurillac, nauczyciel i przyjaciel cesarza)powołał do życia „arcybiskupstwo św. Wojciecha”, mające objąć...

Zmiany na mapie politycznej Europy po I wojnie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588

ZMIANY NA MAPIE POLITYCZNEJ EUROPY PO I WOJNIE ŚWIATOWEJ W Europie środkowo- wschodnie (od Finlandii po Rumunię) zaszły zmiany polegające przede wszystkim na powstaniu nowych państw: 1) niezależna stała się Finlandia, która przedtem była księstwem zależnym od Rosji, 2)powstały 3 republiki nadbał...