Zmiany na mapie politycznej Europy po I wojnie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zmiany na mapie politycznej Europy po I wojnie  - strona 1 Zmiany na mapie politycznej Europy po I wojnie  - strona 2

Fragment notatki:

ZMIANY NA MAPIE POLITYCZNEJ EUROPY PO I WOJNIE ŚWIATOWEJ
W Europie środkowo- wschodnie (od Finlandii po Rumunię) zaszły zmiany polegające przede wszystkim na powstaniu nowych państw:
1) niezależna stała się Finlandia, która przedtem była księstwem zależnym od Rosji,
2)powstały 3 republiki nadbałtyckie:
-Estonia,
-Łotwa,
-Litwa,
3) powstało państwo polskie mające powierzchnię 388 tysięcy km,
4) powstała Czechosłowacja ( Czechy + Morawy + ziemie słowackie),
5) Austria istniała odtąd jako republika, Węgry monarchia ( bez monarchy, w zastępstwie za króla władzę sprawował regent)
6) nad Adriatykiem do 1929 istniało Królestwo Serbów Chorwatów i Słoweńców z którego powstała Jugosławia.
W Europie szerzyło się jednak niezadowolenie:
1) Włochy podkreślały, że dostały za mało w porównaniu z wkładem jaki włożyły w zwycięstwo Ententy,
2) w krajach istniał spory odsetek mniejszości narodowych,
3) Ukraina i Białoruś, które miały zapędy na duże państwa, nie uzyskały niepodległości, a zostały podzielone między Rosję a Polskę ( IIRP).
Irlandia od XVI w. do 1916 była częścią Wielkiej Brytanii. W 1916 wybuchło powstanie wielkanocne. W 1919 odżyło ono, nastąpił kolejny etap walk o niepodległość. Walki toczyły się głównie w Dublinie. W 1937 Brytyjczycy zgodzili się by południowa część wyspy zyskała niezależność, jej stolicą został Dublin. Zamieszkiwali ją głównie katolicy. Północna część została przy Wielkiej Brytanii ( Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii), a jej mieszkańcy w większości byli protestantami. Tak więc bardzo często dochodziło do rywalizacji na tle religijnym. Dużą rolę w walce o niepodległość odegrał ruch Sinn Fein .
Na terenach Rosji panowała bieda, nędza po I wojnie, co stanowiło pożywkę dla radykalizmów ( radykalizmy: faszyzm, nazizm, komunizm: Węgry, Niemcy). W 1922 powstał Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Rosja Radziecka była państwem dyktatorskim, funkcję dyktatora pełnił lider Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii bolszewików (WKPb) - Lenin, Stalin, Trocki ( w 1940 zamordowany w Peru na polecenie Stalina- ugodzony czekanem w głowę). Związek Radziecki od początku rządzony był metodą twardej ręki. Feliks Dzierżyński zorganizował Ogólnorosyjską Nadzwyczajną Komisję do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem(Czeka). W okresie rewolucji, a potem w czasie wojny domowej ewoluowała ona do OGPU, następnie NKWD i KGB ( które istniało aż do rozpadu Związku Radzieckiego).
W Związku Radzieckim nastąpił kryzys gospodarczy wiele ludzi umierało z głodu. Lenin wprowadził wówczas NEP- Nową Ekonomiczną Politykę, która wprowadzała do Związku Radzieckiego - kraju socjalistycznego, element kapitalizmu. Doprowadziło to do polepszenia sytuacji bytowej społeczeństwa. NEP istniała do 1924, po śmierci Lenina władzę objął Dżungaszwili ( Stalin - człowiek ze stali), który stwierdził nawet: „NEP należy odrzucić do diabła”. Tak więc od 1929 istniała Gospodarka Centralnie Planowana = gospodarka dyrektywna. Rozpoczął się proces uprzemysłowienia, po pierwsze dlatego, że taka była wola Stalina, a po drugie ZSRR czerpało korzyści z darmowej pracy więźniów politycznych w łagrach.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz