Sytuacja wewnętrzna Rosji od 1915r. - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sytuacja wewnętrzna Rosji od 1915r. - omówienie - strona 1 Sytuacja wewnętrzna Rosji od 1915r. - omówienie - strona 2 Sytuacja wewnętrzna Rosji od 1915r. - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

HISTORIA SPOŁECZNA EUROPY
NOTATKA TEMAT VIII - 15.12.11r.
SYTUACJA WEWNĘTRZNA ROSJI OD 1915 r.
Poniesione klęski miały wielki wpływ na sytuację wewnętrzną Rosji. Zwołanie sesji Dumy (głosowanie za uchwaleniem kredytów wojennych)
Zdrada i szpiegostwo (stracenie pułkownika Siergieja Miasojedowa)
Zaburzenia w Moskwie (łączenie klęsk na froncie z ministrem wojny Władimirem Suchomlinowem - czerwiec 1915 odebranie mu stanowiska i oddanie go generałowi Aleksiejowi Poliwanowowi)
23.08.1915 - zmiana na stanowisku głównodowodzącego - car
Mikołaj Mikołajewicz namiestnikiem Kaukazu i naczelnym dowódcą tamtejszego frontu
Odejście generała Januszkiewicza, objęcie sztabu przez generała Michaiła Aleksiejewa
Postulaty wielkiej burżuazji rosyjskiej
Komitet Wojskowo - Przemysłowy - Aleksander Gruczkow (sytuacja na froncie wymagała szybkiego przestawienia produkcji przemysłowej na potrzeby wojny)
Powstanie Wszechrosyjskiego Związku Ziemskiego i Wszechrosyjskiego związku miast (opieka nad rannymi i chorymi żołnierzami, zaopatrywanie armii)
Stawianie żądań (zmiany w gabinecie i powołanie rządu cieszącego się zaufaniem społeczeństwa)
Osłabienie ruchu robotniczego (strajki kilkudziesięciu tysięcy osób, później do pół miliona), ożywienie ruchu związkowego
Pogarszająca się sytuacja gospodarcza (wielkie wytwórstwo broni, jednak ciągły jej brak, tzw. Głód amunicyjny), przez nieudolność kwatermistrzostwa, fatalną logistykę i trudności transportowe.
Brak żywności, wzrost cen, nadmierny wysiłek w zakładach, fabrykach, zwiększenie liczby godzin pracy, eksploatacja pracy kobiet i dzieci
Setki tysięcy uciekinierów (dobrowolnych i przymusowych (ewakuacja fabryk), którzy po klęskach 1915 roku napłynęli masowo z Królestwa i Litwy
REWOLUCJA LUTOWA
Charakteryzowała się strajkami robotniczymi, wystąpieniami chłopskimi i wzmagającymi się nastrojami buntowniczymi w armii, których nie dało się w żaden sposób opanować. Minister Spraw Wewnętrznych, Dmitrij Protopopow informowany był przez sprawnie działającą tajną policję o nadciągającym kryzysie, snuł plany o stłumieniu go siłą, jednak jego charakter i zasięg spowodowały, że władze nie potrafiły opanować sytuacji. Od połowy lutego strajki nie ustawały; 23 lutego brało w nich udział ok. 90 tys. Robotników. Ponadto, w Piotrogrodzie zabrakło chleba, co spowodowało wyjście na ulice rozwścieczonych kobiet. Pojawiały się transparenty domagające się zakończenia wojny. Następnego dnia, 24 lutego, w strajkach brało udział już ok. 200 tys. Osób. 26 lutego polała się krew, jednak tego samego dnia pierwsze oddziały wystąpiły przeciwko swym dowódcom. 27 lutego do tłumów zaczęli przyłączać się oficerowie, zaś wierne rządowi oddziały zmuszano do oddania broni. W Piotrogrodzie zajęty został arsenał, uwolniono więźniów politycznych, zdemolowano gmach Departamentu Policji i komisariaty. Najwyżsi dostojnicy państwowi wraz z premierem ks. Golicynem na czele zostali aresztowani.


(…)

… oddziały ruszyły na Pałac Zimowy, w którym siedzibę miał Rząd Tymczasowy. Pod kontrolą bolszewików znalazły się inne strategiczne miejsca - banki, dworce i mosty. Był to sprawnie i błyskawicznie przeprowadzony zamach stanu.
Po obaleniu Rządu Tymczasowego bolszewicy przekazali władzę Radzie Komisarzy Ludowych, od tej pory najwyższemu organowi wykonawczemu centralnej władzy państwowej w sowieckiej Rosji…
… terytorialnych na rzecz Państw Centralnych.
UGRUNTOWANIE WŁADZY
(1917- czerwiec 1918) odebrano majątki cerkwi prawosławnej, znacjonalizowano fabryki i banki. Bolszewicy rozpoczęli prześladowanie partii niebolszewickich (w tym socjalistycznych - eserowców i mienszewików), aresztowania, zabójstwa i zmuszanie do emigracji działaczy, zamykanie gazet. Zorganizowano sieć obozów koncentracyjnych. Odebrano robotnikom…
… i amerykańskie. W kwietniu 1918 Władywostok zajęli Japończycy. Od lutego do kwietnia wojska radzieckie wyparły nad Don Armię Ochotniczą generała A.M. Kaledina. Po stronie "białych" opowiedział się 50-tysięczny Korpus Czechosłowacki, który opanował duże obszary Syberii. 6 lipca 1918 w Moskwie doszło do jednodniowego buntu eserowców (nieudana próba przejęcia władzy). 5 września 1918 Rada Komisarzy Ludowych wydała…
… Radzieckiego). Podjęta w warunkach wojny domowej (wojna domowa w Rosji), wprowadzona jako próba realizacji haseł komunistycznych sprzed rewolucji październikowej. Realizowana na podstawie szeregu dekretów Rady Komisarzy Ludowych. W jej trakcie dokonano nacjonalizacji przemysłu, banków i kolei, zlikwidowano handel prywatny, wprowadzono obowiązek pracy i militaryzację niektórych gałęzi przemysłu. Podstawowy…
…(służba bezpieczeństwa), lecz zaskoczony rozmiarami wewnętrznej i zewnętrznej opozycji wobec nowej władzy Sownarkomu (Rady Komisarzy Ludowych), wystąpił z inicjatywą utworzenia policji politycznej. 7 grudnia 1917 (20 grudnia wg kalendarza gregoriańskiego) roku Rada Komisarzy Ludowych podjęła decyzję o utworzeniu Wszechrosyjskiej Nadzwyczajnej Komisji do Spraw Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem…
… wobec braku możliwości parlamentarnej zmiany władzy po rozpędzeniu parlamentu i wprowadzeniu partyjnej dyktatury. Rozpoczęła się wojna domowa, którą po trzech latach wygrali bolszewicy. Celem Lenina, jak sam twierdził, nie było jednak zaprowadzenie dyktatury proletariatu w Rosji, ale na całym świecie, a zdobycie władzy w Rosji uznawał jedynie za pierwszy etap tego procesu.
Komuniści pod wodzą Lenina…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz