Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs - strona 2

note /search

Imiesłowy-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs
Pobrań: 896
Wyświetleń: 2016

ROZWÓJ IMIESŁOWÓW W JĘZYKU POLSKIM Podstawa prasłowiańska Ogólna charakterystyka imiesł. w języku psł.: Różne typy im. tworzono w języku psł. różnymi przyrostkami, które po połączeniu z tem. I lub II mogły ulegać też różnym procesom fonetycznym, np. im. czasu ter. czynny - przyrostek *-ntj-, któr...

Koniugacja-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs
Pobrań: 980
Wyświetleń: 2569

KONIUGACJA Wstęp do fleksji czasownika Podstawą koniugacji polskiej - kon. psł. Kategorie czasownika w psł. W języku psł. czasownik miał: 3 osoby, 3 liczby (pojedyncza, podwójna, mnoga), rozbudowany system czasów (czas ter., czas przyszły, imperfectum - przeszły niedokonany, aoryst - przeszły ...

Kształtowanie się deklinacji liczebnika w języku polskim-opracowanie -...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs
Pobrań: 644
Wyświetleń: 1680

Kształtowanie się deklinacji liczebnika w języku polskim Liczebniki - wyróżniane na podstawie kryterium: - semantycznego (wyrazy, które określają ilość przedmiotów, ich miejsce w szeregu lub liczbę części w całości), wtedy licz. główne, zbiorowe, porządkowe, ułamkowe, mnożne itp.; bardzo niejednor...

Rozwój czasów-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs
Pobrań: 644
Wyświetleń: 1470

CZASY - EWOLUCJA W JĘZYKU POLSKIM CZAS TERAŹNIEJSZY Podstawa psł. Lp. Lmn. Lpdw. 1. nes-ǫ ( pol. -ę (o tym, że pierwotnie musiała tu być sam. nosowa tylna, świadczy fakt, iż spółgłoska przed -ę jest twarda, por. nios-ę, piek-ę, spółgł....

Tryby-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1141

TRYBY Z języka psł. polszczyzna odziedziczyła tryby: - orzekający (oznajmujący) - kontynuowany (bez zmian); - rozkazujący (podstawowe zmiany w okresie stp., drobne - w okresie średniopolskim); - przypuszczający (warunkowy) - zmiany w ok...

Zagadnienia ważne w deklinacji rzeczownikowej-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs
Pobrań: 1218
Wyświetleń: 2688

Zagadnienia bardzo ważne w deklinacji rzeczowników: I. Przekształcenie się deklinacji prasłowiańskich (opartych na tzw. morfemach tematycznych) w deklinacje polskie (podstawowe kryterium podziału: rodzaj gramatyczny + kryteria poboczne: znaczenia rzeczownika + rodzaj wygłosowej

Wprowadzenie do fleksji historycznej-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs
Pobrań: 917
Wyświetleń: 1757

Wprowadzenie do fleksji historycznej. Podstawa rozwojowa polskiej fleksji ( (…) …, dziś tylko jej ślady w niektórych formach, np. oczy, uszy, rękoma), lmn. rodzaju (pierwotnie 3 podstawowe: m., ż., n., w polszczyźnie nowe rodzaje czy podrodzaje:...

Czas teraźniejszy - opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs
Pobrań: 245
Wyświetleń: 616

CZAS TERAŹNIEJSZY Końcówki dodawane do rdzenia: l.p. l.mn. 1. -ą po krótkości = -ę kontynuowana 1. -mЪ -m -my wpływ zaimka osobowego MY 2. -šЬ zanik jeru = -sz kontynuowana 2. ...

Tryb warunkowy przypuszczający - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs
Pobrań: 126
Wyświetleń: 518

TRYB WARUNKOWY = PRZYPUSZCZAJĄCY Składa się z: imiesłowu czasu przeszłego czynnego II („l”, tzw. „elowy”) + *byti odmienionego w trybie warunkowym: 3 formy/etapy: (cząstki ruchome aglutynacyjne) bimЬ byX bym bi by byś bi by bimЬ ...