Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs

note /search

Czas przeszły złożony - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs
Pobrań: 924
Wyświetleń: 1911

CZAS PRZESZŁY ZŁOŻONY składa się z imiesłowu czasu przeszłego czynnego II (tzw. „elowego”, bo zawiera element „l”) oraz słowa posiłkowego być *byti odmienionego w czasie teraźniejszym...

Imiesłowy - opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs
Pobrań: 1393
Wyświetleń: 3297

IMIESŁOWY forma dawna forma współczesna imiesłów czasu teraźniejszego czynny -ątj -ąc IV k. -ętj -ęc I, II, V k. -y III, IV k. w M. -ę formy proste adwerbizacja (uprzysłówkowienie) imiesłów przysłówkowy uprzedni zakończony n...

Ćwiczenia z fleksji-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs
Pobrań: 1295
Wyświetleń: 3374

To są dodatkowe ćwiczenia z fleksji historycznej. Część ćwiczeń została natomiast zamieszczona bezpośrednio po wykładach. Zachęcam do ich przejrzenia. Ćwiczenia z fleksji historycznej języka polskiego 1. Objaśnij współczesne formy fleksyjne: a) no...

Kształtowanie się deklinacji liczebnika w języku polskim-opracowanie...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1428

Kształtowanie się deklinacji liczebnika w języku polskim Liczebniki - wyróżniane na podstawie kryterium: - semantycznego (wyrazy, które określają ilość przedmiotów, ich miejsce w szeregu lub liczbę części w całości), wtedy licz. główne, zbiorowe, porządkowe, ułamkowe, mnożne itp.; bardzo niejednor...

Deklinacja żeńska-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs
Pobrań: 1890
Wyświetleń: 3465

DEKLINACJA ŻEŃSKA Mianownik lp. -a- -ja- -i- -ū- -er- *žena, *noga *duša *bogyni *kostь, *myšь *kry *mati Uwagi do M.lp. Po zmianach fonetycznych wykładniki M.lp. rzecz. żeńskich: -a, -`a, -i, -`Ø (, krew ); Większość rzeczowników rodzaju żeńskiego w M. l.p. miała końcówkę -a; rzecz. o tematach...

Deklinacja męska-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs
Pobrań: 2205
Wyświetleń: 3437

DEKLINACJA MĘSKA Mianownik lp. -o- -jo- -ŭ- -i- -en- *vozъ, *duxъ *mǫžь *domъ *gostь *kamy Uwagi do M.lp. Po zmianach fonetycznych, tj. po zaniku jerów (będących w deklinacji psł. końcówkami tego przypadka), wykładnikiem przeważającej części rzecz. r. m. w M.lp. stało się zero morfologiczne, cz...

Deklinacja mieszana-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs
Pobrań: 1246
Wyświetleń: 2856

Deklinacja mieszana (i formy nieregularne w odmianie rzeczowników) Odmianę mieszaną mają: 1) rzeczowniki męskie w lp. formalnie równe żeńskim, tak samo jak one się odmieniające, w liczbie mnogiej - jak męskie os. (typ mężczyzna, poeta, staro...

Deklinacja nijaka-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs
Pobrań: 1050
Wyświetleń: 1750

DEKLINACJA NIJAKA Mianownik = biernik = wołacz lp. -o- -jo- -es- -en- -ęt- *lěto, *v ěko *polje *pitьje *nebo *imę *telę Uwagi do M.lp. Po zmianach fonetycznych wykładniki M.lp. rzecz. nijakich: -o, -e, -ę. Po ściągnięciu w dawnych rzeczownika...

Deklinacja przymiotników-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs
Pobrań: 3297
Wyświetleń: 5453

ODMIANA PRZYMIOTNIKA W języku psł. - dwa typy odmiany przymiotników: prosta (rzeczownikowa) i złożona (zaimkowa). Nie było jednak odrębnej deklinacji przymiotników z własnym zestawem końcówek, przymiotnik odmieniał się jak rzeczownik (lub z dod...

Deklinacja zaimków-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs
Pobrań: 2562
Wyświetleń: 4179

DEKLINACJA ZAIMKÓW Zaimki - klasa bardzo niejednolita; ważny podział na: zaimki rodzajowe (tj. odmieniające się przez rodzaj); zaimki nierodzajowe (tj. mające tylko jedną formę wspólną dla wszystkich rodzajów, nie odmieniające się przez rodzaj); ...