Geografia ekonomiczna - strona 8

Lokalizacja działalności gospodarczej- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1561

LOKALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LOKALIZACJA - położenie obiektu w przestrzeni względem innych elementów tej przestrzeni (np. sieci osadniczej, bazy surowcowej) Pojęcie lokalizacji obejmuje 3 elementy: * obiekt zlokalizowany * miejsce lokalizacji * tzw. czynniki lokalizacji CZYNNIKI LOKAL...

Nowe przestrzenie wytwórczości- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

NOWE PRZESTRZENIE WYTWÓRCZOŚCI Tradycyjny model i sposób produkcji w gospodarce rynkowej to tzw. FORDYZM. Fordyzm polegał na standaryzowanej wytwórczości przestrzennej, sprzężonej z masową konsumpcją, która napędzała dalszą produkcję. Mechanizm ten wspierany był interwencjonizmem państwa, polegają...

Przestrzeń i jej struktura, pojęcie ładu przestrzennego- opracowanie...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 728

PRZESTRZEŃ I JEJ STRUKTURA, POJĘCIE ŁADU PRZESTRZENNEGO Przestrzeń zdefiniować można jako zbiór dowolnych przedmiotów między, którymi ustalone zostały pewne relacje natury geometrycznej np. odległość. Zjawiska na powierzchni ziemi rozpatrywać można pod względem ich właściwości przestrzennych np. l...

Trzy podstawowe typy regionu ekonomicznego- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 497

TRZY PODSTAWOWE TYPY REGIONU EKONOMICZNEGO region strefowy - powierzchniowy są to obszary pod pewnymi względami jednorodne np. regiony rolnicze (np. pas kukurydziany w USA) regiony węzłowe obszar ciążeń lub powiązań ekonomicznych z pewnym ośrodkiem centralnym, dla danego regionu (np. region warsza...

Geografia pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 343

*Kto (nazwisko, narodowość) jest autorem twierdzenia "władza klimatu jest pierwsza władzą na świecie" Monteskiusz, Francja *Podaj przybliżoną warość światowego pogłowia bydła 1371 mln owiec 1056 mln kóz 700 mln wielbłądów 20...

Geografia ekonomiczna i gospodarcza- pack

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 4046

W testach i notatkach opisane zostały takie zagadnienia jak: Europa, półwyspy europejskie, wulkany, rzeki, ciekawostki o Europie, ukształtowanie poziome i pionowe Europy, jej budowa geologiczna, klimat, stosunki wodne, świat roślinny, świat zwierzęcy, regiony fizycznogeograficzne Europy, Australia ...

Geografia ekonomiczna - test

 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 8806

Testy z geografii ekonomicznej - pytania i odpowiedzi. W notatce 4 zestawy pytań testowych. Wybrane pojęcia: Klasyfikacja technologiczna złóż surowców mineralnych, kierunki badań geografii ekonomicznej, determinizm geograficzny, heter...

Geografia ekonomiczna notatki

 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 5348

Dokładna tematyka notatki jest następująca: geografia, metodologia geografii ekonomicznej, system, środowisko a społeczeństwo, przestrzenna struktura gospodarki i społeczeństwa, procesy społeczno ekonomiczne w przestrzeni geograficznej, geografia jako nauka, geografia ekonomiczna, informacja statys...

Geografia ekonomiczna - wykład

 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 5537

17-stronicowe notatki w formacie doc. Wśród poruszanych w notatce tematów można natrafić na takie zagadnienia jak: przestrzeń geograficzna, wpływ elementów przyrodniczych, globalne zagrożenia środowiska, deforystacja, eutrofizacja, ludność świata i problemy osadnicze, rozmieszczenie ludności na świ...

Geografia ekonomiczna - jednostki niemetryczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: jednostki niemetryczne stosowane w krajach anglossaskich. Następne zagadnienie to przedrostki do tworzenia nazw jednostek wtórnych. W dalszej częsci notaki możemy dostrzec definicje geografii oraz odpoweidź na pytanie skąd pochodzi nazwa geografi...