Geografia ekonomiczna - strona 9

Geografia ekonomiczna Polski - opracowanie

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2954

Gospodarka ekonomiczna polski 1.rozwój ludności polski Struktura ludności Polski[edytuj] Pod koniec 2008 Polska liczyła 38 135 876 mieszkańców, co dawało gęstość zaludnienia 122 os/km2. Pod koniec 2009 Polska liczyła 38 167 329 mieszkańców, co dawało wzrost o 31 453 mieszkańców[2]. Pod koniec 2010...

Rozwój infrastruktury turystycznej miasta Świnoujście

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 602

xxx xxx xxx xxx xxx ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ MIASTA ŚWINOUJŚCIE (PO 1945 ROKU) Praca licencjacka xxx xxx xxx SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. Przeszłość turystyczna miasta Świnoujścia 5 1.1 Świnoujście przed 1945 5 1.2 Okres powojenny do 1989 9 1.3 Sytuacja turystyki w okresie tr...

Wykorzystanie walorów dóbr kultury materialnej i niematerial

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1442

Wykorzystanie walorów dóbr kultury materialnej i niematerialnej w rozwoju turystyki w powiecie wejherowskim. SPIS TREŚCI Wstęp 3 Pojęcie i znaczenie walorów turystycznych 4 Walory dóbr kultury w powiecie wejherowskim 10 Walory turystyczne Wejherowa 13 2.2. Walory turystyczne Rumi 21 2.3. Walor...

Geografia ekonomiczna - Test - Stopień antropogenizacji

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • dr Teresa Brzezińska-Wójcik
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2212

...1. Przedmiotem badań geografii politycznej są studia nad granicami i pograniczami politycznymi P/F 2. Kierunek ekologiczny geografii społeczno-ekonomicznej nie zajmuje się badaniem wzajemnego oddziaływania środowiska przyrodniczego i społeczeństwa P/F 3. Poszczególne układy przestrzeni ekono...

Geografia turystyczna

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 4256

Zawiera takie definicje jak: geografia gospodarcza, podział geografii, definicja przestrzeni, rodzaje przestrzeni, ontroposfera, środowisko geograficzne, przyroda nieożywiona, środowiska sztuczne, środowisko kulturowe, środowisko społeczne, przestrzeń geograficzna, przestrzeń ekonomiczna, przestrze...

Geografia ekonomiczna - Wstęp - WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jerzy Wrona
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 798
Wyświetleń: 6482

Wykłady prowadzi dr Jerzy Wrona. Dokument ma 2 strony i zapisany jest w formacie .pdf. Notatka zawiera informacje na temat: co to jest geografia, co to są obszary asejsmiczne i pansejsmiczne, co to są nauki geograficzne, geografia fizycz...

Geografia jako nauka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jerzy Wrona
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1911

Geografia jako nauka     Geografia - nauka zajmująca się opisem ziem. Twórcą pojęcia był Eratostenes z Cyreny. Zmierzył on wielkość Ziemi. Współcześnie geografia zajmuje się również wykrywaniem przyczyn oraz formułowaniem uogólnień praw i ...

Geografia ekonomiczna cz.1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1078

Cechy demograficzne, kulturowe, ekonomiczne: Do cech demograficznych należy: struktura ludności wg płci – nowo zasiedlane obszary wykazują przewagę mężczyzn, wg wieku – zależy od zaawansowania danej populacji w rozwojowym cyklu demograficznym, przyrostu naturalnego i poziomu opieki zdrowotnej...

Geografia ekonomiczna cz.4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1085

GLOBALNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA – 1- POKRYWA LEŚNA – DEFORESTACJA-ZMNIEJSZENIE SIĘ POKRYWY LEŚNEJ; ZMIANA UŻYTKOWANIA ZIEMI (WYLESIENIE). 1 % POW. LEŚNEJ ROCZNIE – ZMNIEJSZAJĄ SIĘ POW. LASÓW,A W NIEKTÓRYCH REJONACH ŚWIATA DEFORESTACJA PRZEKRACZA 2 %. LAS JEST REGULATOREM STOSUNKÓW WODNYCH, O...

Geografia ekonomiczna cz.5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1057

REGIONALIZM – pojęcie regionalizmu odnosi się do stanu świadomości społecznej, oraz do aktywności gospodarczej, kulturowej lub politycznej danej zbiorowości. INFRASTRUKTURA – to podstawowe urządzenia i instytucje świadczące usługi niezbędne do funkcjonowania działu gospodarki i zapewniające o...