Geografia ekonomiczna - strona 4

Urbanizacja jako proces czasoprzestrzenny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Waldemar Budner
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1666

Urbanizacja jako proces czasoprzestrzenny Podstawowe pojęcia: Siec osadnicza - zbiór wszystkich jednostek osadniczych na danym obszarze, ich wielkość i rozmieszczenie są określone System osadniczy - określony zbiór jednostek osadniczych wraz z ich powiązaniami funkcjonalnymi i relacjami Miasto ...

Wybrane organizacje globalne (ponadregionalne)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Waldemar Budner
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 896

Wybrane organizacje globalne (ponadregionalne): ONZ (UN - United Nations) 1945,s . Nowy Jork -191 KRAJÓW, (w tym PL) org. polit.-społ.-gospod. Nie należą m.in.: Monaco, Vanuatu, Nauru, Sahara Zach., Tajwan, Gujana Fr. Główne organy: Zgromadz. Ogólne, Rada Bezpiecz., R. Gospod-Społ., Rada Powiern...

Wykład I - Miejsce i przestrzeń

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1015

I wykład - Miejsce i przestrzeń Typy przestrzeni: -geodezyjna - geograficzna -ekonomiczna (społeczno-ekonomiczna) Przestrzeń geodezyjna wynika z pomiarów wielkości i kształtu Ziemi. Przestrzeń geograficzna - rzeczywista, niejedno...

Wykład II z geografii ekonomicznej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1036

SELEKTYWNOŚĆ MIGRACJI: - Głównie migrują osoby w wieku 20-29 lat do 30-34, a towarzyszą im dzieci (0-4 lata) - Bardziej ruchliwi są pracownicy posiadający wysokie kwalifikacje zawodowe - Wśród migrantów przeważają osoby przedsiębiorcze - Częściej w migracjach uczestniczą kobiety, ale na krótsze o...

Wykład III z geografii ekonomicznej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 791

PRZYCZYNY ZADŁUŻENIA NARODOWEGO: 1. Zewnętrzne:  - liberalizacja wymiany międzynarodowej - stabilizacja cen wielu surowców nieprzetworzonych, a nawet ich spadek - zmiany cen ropy naftowej - rynek kredytobiorcy - niskie stopy procentowe i dość wysoki poziom inflacji w niektórych państwach wysoko r...

Wykład IV z geografii ekonomicznej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 714

CECHY WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ UE: - zapewnienie bezpieczeństwa finansowego rolnikom - zwiększenie konkurencyjności rynku rolnego krajów członkowskich - zwiększenie wydajności produkcji rolniczych i postępu technicznego w rolnictwie - stabilizacja rynku ro lnego - zapewnienie rolnikom odpowiednie...

Geografia ekonomiczna - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jerzy Wrona
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Spis powszechny: warunki: powszechność, imienność, bezpośredniość, jednoczesność; Moment krytyczny: termin wcześniej ustalony i określony; Polska od 1921; Ostatni 2002 - 38,2mln, MK - 20.05.2002 24.00; Powierzchnia: Rosja 17,1mln (km2); Kanada 10mln; Chiny 9,6mln; USA 9,4mln; Brazylia 8,5mln; A...

Geografia fizyczna świata (31 stron)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1001

GEOGRAFIA FIZYCZNA ŚWIATA ŚWIAT Szelf - zanurzona część platformy kontynentalnej Części świata dzielą się na kontynenty lub kontynenty się dzielą - jak kto woli Nazwy własne są niezmienne: np.: Zatoka Bengalska i Morze Arabskie zasadniczo się nie różnią a jest inna nazwa. Najdłuższa rzeka świ...

Geografia ekonomiczna - Środowisko geograficzne a człowiek - WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jerzy Wrona
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 609
Wyświetleń: 3605

Dokument ma 5 stron, zapisany jest formacie .pdf. Notatka zawiera informacje na temat: co to jest choroba górska, co to jest i jak powstaje wiatr halny (rysunek), jakie są skutki działania halnego w Stanach Zjednoczonych (chinook), jaki wpływ może mieć klimat, jaki jest wpływ człowieka na środow...

Geografia ekonomiczna - Turystyka - WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jerzy Wrona
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 749
Wyświetleń: 5145

Dokument ma 4 strony, zapisany jest w formacie .pdf. W notatce znajdują się informacje: jakie wyróżniamy cele turystyki i przyczyny jej rozwoju, jakie czynniki mogą obniżyć czasowo ruch turystyczny, co to są kraje emisji gospodarczej, jakie są najbardziej znane w Europie miejsca wypoczynku oraz...