Wykład I - Miejsce i przestrzeń

Nasza ocena:

5
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1575
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład I - Miejsce i przestrzeń - strona 1 Wykład I - Miejsce i przestrzeń - strona 2 Wykład I - Miejsce i przestrzeń - strona 3

Fragment notatki:


I wykład - Miejsce i przestrzeń Typy przestrzeni: -geodezyjna - geograficzna -ekonomiczna (społeczno-ekonomiczna) Przestrzeń geodezyjna wynika z pomiarów wielkości i kształtu Ziemi. Przestrzeń geograficzna - rzeczywista, niejednorodna powierzchnia Ziemi Przestrzeń ekonomiczna - część przestrzeni geograficznej, na której człowiek żyje i prowadzi stale (ekumena) lub okresowo (subekumena) swą działalność produkcyjną, usługową, społeczną. Działalność ta może mieć różne formy przestrzenne - punktowa - liniowa - powierzchniowa Struktura przestrzenna to wzajemna relacja lokalizacyjna miejsc i przedmiotów gospodarczych znajdujących się w danym obszarze oraz powiązań i przepływów między nimi. Ma ona charakter hierarchiczny. -loco (lokalne) - mikro (mikroregiony) - submezo (submezoregiony) - mezo (mezoregiony) - makro (makroregiony) przy czym najwyższym szczeblem jest na ogół państwo. CECHY PRZESTRZENI EKONOMICZNEJ: Kraje wysoko rozwinięte: - pierwotna - zamknięta - kompleksowa - w pełni zagospodarowana - ciągła - zwarta - zintegrowana - stabilna - jednorodna Kraje słabo rozwinięte: - wtórne (pochodna) - otwarta - selektywna - nie w pełni zagospodarowana - nieciągła - rozczłonkowana - niezintegrowana - niestabilna - zróżnicowana - peryferyjna: znajduje się na peryferiach światowej gospodarki Podział przestrzeni: NUTS - standard geokodowania rozwinięty w UE Obecna klasyfikacja NUTS ważna: 1.01.2012-31.12.2014 wymienia 97 regionów na poziomie NUTS1 270 na poziomie NUTS2 1294 na poziomie NUTS3 NUTS - :Polska 0 - kraj :   1 1 - region: 6 2 - województwa - 16 3- podregiony- 66 4 - powiaty i miasta na prawach powiatu : 314+65 5-gminy: 2479 Wielkie regiony Europy wg klasyfikacji statystycznej ONZ: Europa:  - Północna - Południowa - Wschodnia - Zachodnia ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI: - ekumena - anekumena - subekumena STATYSTYCZNA TEORIA ZASOBÓW: T. Malthus (przełom XVIII-XIX w.) - szczupłość zasobów jest prawem natury, zasoby są ograniczone, istnieje bezwzględna granica zasobów.

(…)

… powiatu : 314+65
5-gminy: 2479
Wielkie regiony Europy wg klasyfikacji statystycznej ONZ:
Europa: 
- Północna
- Południowa
- Wschodnia
- Zachodnia
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI:
- ekumena
- anekumena
- subekumena
STATYSTYCZNA TEORIA ZASOBÓW:
T. Malthus (przełom XVIII-XIX w.) - szczupłość zasobów jest prawem natury, zasoby są ograniczone, istnieje bezwzględna granica zasobów.
I raport dla Klubu Rzymskiego - 1972 D.Meadows "Granice wzrostu"
ZASOBY NATURALNE A WZROST GOSPODARCZY
DYNAMICZNO-FUNKCJONALNA TEORIA ZASOBÓW
D. Ricardo (XIX w.) - zasoby naturalne są nieograniczone
Raporty dla klubu:
II raport: 1974 M.Mesarovic, E. Pestel "Ludzkość w punkcie zwrotnym"
III raport 1976 J.Tinbergen "O nowy ład międzynarodowy"
1995 - E. U. von Weizsacker i in. "Mnożnik Cztery. Podwojony dobrobyt" - dwukrotnie mniejsze zużycie zasobów naturalnych.
Wzrost organiczny - świat na początku powinien rozwijać się szybko, a potem stopniowo zwalniać. 
J. Tinbergen - pierwszy laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii
Ślad ekologiczny - szacowana ilość
CZŁOWIEK W PROCESACH ROZWOJU GOSPODARCZEGO:
TEORIA PRZEJŚCIA DEMOGRAFICZNEGO:
Faza I - względna stabilność stanu ludności, osiągana drogą wysokiej rozrodczości i wysokiej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz