Charakterystyka regionu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka regionu - strona 1 Charakterystyka regionu - strona 2 Charakterystyka regionu - strona 3

Fragment notatki:

Charakterystyka regionu Składniki podstawowe TSS (skład, otoczenie i struktura)
Skład zbiorowość ludzi rozpatrywana w wymiarze demograficznym, ekologicznym i społecznym
terytorium - wyodrębniony obszar powierzchni ziemi wraz z jej zasobami takimi jak zawartością materialną zarówno naturalną jak i sztuczną; podlega kontroli zamieszkujących go ludzi poprzez instytucje regionalne; terytorium ma charakter relacyjny, wyznaczają to relacje o charakterze posiadania, użytkowania i kontroli, wyłączające lub ograniczające działalność innych zbiorowości
Terytorialność - relacje między zbiorowością ludzi a terytorium
Otoczenie
wewnętrzne - środowisko zbiorowości ludzi, zmienia się w zależności od charakteru oddziaływania między przyrodą a ludźmi zewnętrzne - inne terytorialne systemy społeczne tego samego albo wyższego rzędu
Struktura
struktura relacyjne - relacje wiążące, które integrują w całość składniki regionu
struktura przestrzenna - relacje przestrzenne zachodzące w obrębie regionu pomiędzy jego składnikami
Region ulega przemianom, przekształca się, może zaniknąć model kształtowania się regionu terytorialnego:
4 fazy:
krystalizacja przestrzenno-materialna (funkcja kształtowania się regionu)
rozwój świadomości regionalnej
rozwój instytucjonalny regionu (wyposażenie instytucjonalne, instytucjonalizacja regionu jako jednostki podziału terytorialnego)
stabilizacja regionu (końcowa faza)
Region jako narzędzie działania region służy za narzędzie określonego działania przestrzennego (narzędzie zarządzania przestrzenią). Odnosi się do obszaru, stanowiącego jednostkę organizacji terytorialnej państwa.
W organizacji terytorialnej państwa występują dwa rodzaje podziałów:
administracji ogólnej (publicznej) regiony administracyjne
administracji specjalnej regiony specjalne
Regiony administracji publicznej:
Są to jednostki terytorialne określonego szczebla, których władze wyposażone są w pewien zakres
kompetencji uprawniających do działania w stosunku do podmiotów znajdujących się na ich obszarze.
01.01.1999 rok - reforma administracyjna
Trój szczeblowa administracja:
gmina - najniższy szczebel, podstawowe funkcje lokalne, zadania własne dotyczące infrastruktury: drogi, opieka zdrowotna, bezpieczeństwo publiczne, szkoły podstawowe i gimnazja, może prowadzić działalność gospodarczą, związki komunalne między gminami (np. w oparciu o wspólny cel)
powiat - jednostka samorządowa środkowego szczebla, wprowadzona po 25 latach nieobecności; jednostki uzupełniające w stosunku do gminy, starosta stoi na czele powiatu


(…)

… środowiska, zapobieganie katastrofom
Jednostki NUTS
podstawowa jednostka terytorialna polityki regionalnej w krajach unii europejskiej (nomenklatura terytorialna jednostek dla statystyki → regionalna statystyka danych)
Istnieje pięć poziomów tego podziału
NUTS 1
NUTS 2
NUTS 3
NUTS 4 - poziom lokalny
NUTS 5
Zasady tworzenia podziału:
klasyfikacja na wyższych poziomach opiera się na podziałach adm…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz