Województwo-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Województwo-opracowanie - strona 1 Województwo-opracowanie - strona 2 Województwo-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Województwo Region Wydzielony, stosunkowo jednorodny obszar, odróżniający się od terenów przyległych cechami naturalnymi nabytymi.
Można uznać iż jest to jednostka przestrzeni, wyodrębnioną z większego obszaru za pomocą kryteriów Regiony: Z punktu widzenia delimitacji terytorialnej: granicach linearnych, których obszar można dokładnie określić granicach nielinearnych, niedających się dokładnie określić
statystyczne
reliktowe
polityczne
socjologiczne
etniczne Jest to wyodrębniona, najwyższa jednostka podziału terytorialnego państwa, której władze są niezależne od administracji rządowej, wyposażona w: osobowość prawną zgromadzenie regionalne jako organ stanowiący i kontrolny, pochodzący z bezpośrednich wyborów oraz
organ regionalny o kompetencjach wykonawczych i administracyjnych
budżet z własnymi źródłami znaczny zakres zadań i kompetencji
stanowiąca obszar względnie jednolity z punktu widzenia gospodarczego, społecznego i kulturalnego ma być usytuowany między państwem a innymi poziomami organizacji terytorialnej niezależność od innych podmiotów, zwłaszcza państwa
prawo posiadania własnego majątku i dysponowania nim
możliwość wykonywania zadań we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność
władze niezależne od administracji rządowej Europejska Karta Samorządu Regionalnego (15 października 1985) Określa zasady działania samorządów na szczeblu regionalnym Określa ramy ustrojowe umożliwiające efektywne działania samorządowe władz regionalnych Idee karty: Zacieśnienie więzi pomiędzy państwami członkowskimi
Prawo obywateli do uczestnictwa w kierowaniu sprawami publicznymi
Rola regionów w tworzeniu sprawnie działającej administracji publicznej
Znaczenie zasady subsydiarności w rozwoju demokracji w Europie
Region jako zasadniczy element państwa świadczy o zróżnicowaniu Europy i przyczynia się do wzbogacenia jej kultury, w nawiązaniu do miejscowych tradycji i zakorzenienia w historii, oraz sprzyja ekonomicznej pomyślności z uwzględnieniem ekorozwoju; Zasadnicze zadanie: Poszukiwanie wspólnych elementów regionalnych istniejących w różnych państwach, z zachowaniem różnic dotyczących szczegółowych, konkretnych rozwiązań ustrojowych i funkcjonalnych Karta uznaje zasadę samorządności regionalnej Zakres samorządności regionalnej powinien być określony przez: Konstytucje
Statuty regionów
Przepisy prawa wewnętrznego lub międzynarodowego ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz