Geografia ekonomiczna - strona 5

Geografia ekonomiczna - Mapa polityczna- WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jerzy Wrona
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 441
Wyświetleń: 4956

Dokument ma 3 strony, zapisany jest w formacie .pdf. Z notatki można dowiedzieć się: jakie warunki prawa międzynarodowego musi spełniać państwo, by mogło zostać za nie uznane, ile na świecie mamy obecnie państw, ilość państwa na poszczególnych kontynentach, miejsce Polski na świecie pod względe...

Geografia - calosc wykladu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1288

WPROWADZENIE Książki   Podstawowe "Podstawy geografii ekonomicznej" - PWE Warszawa wyd. 3 Lub "Geografia gospodarcza wiata" I. Fierla PWE Warszawa     Uzupełniająca S. Otok - "Geografia polityczna&q...

Geografia kryteria

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 6328

Spis powszechny : warunki: powszechność, imienność, bezpośredniość, jednoczesność; M oment krytyczny : termin wcześniej ustalony i określony; Polska od 1921; Ostatni 2002 - 38,2mln, MK - 20.05.2002 24.00; Powierzchnia : Rosja 17,1mln (km2); Kanada 10mln; Chiny 9,6mln; USA 9,4mln; Brazylia 8,5m...

Geografia ekonomiczna wprowadzenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 980

Geografia jako nauka 31 marca 2011 18:01 Geografia  - nauka zajmująca się opisem ziem. Twórcą pojęcia był Eratostenes z Cyreny. Zmierzył on  wielkośd Ziemi. Współcześnie geografia zajmuje się również wykrywaniem przyczyn oraz  formułowaniem uogólnieo praw i prawidłowości zjawisk, które dotyczą Zi...

Geografia ekonomiczna cz.2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1211

SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Informacja statystyczna – statystyka regionalna ma wielką rolę GUS – koordynuje to co się dzieje w kraju Urzędy wojewódzkie Powiaty grodzkie Gminy Instytuty branżowe Uczelnie wyższe Mierniki lub wskaźniki statystyki regionalnej 1. Podstawowe (bezwzgl...

Geografia ekonomiczna cz.3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1407

I. Metodologia geografii ekonomicznej. 1. Miejsce i rola geografii ekonomicznej. 2. System informacji statystycznej. 3. System informacji kartograficznej. II. System- środowisko przyrodnicze a społeczeństwo. 1. System interakcji człowiek a środowisko. 2. Metody oceny zasobów i warunków śr...

Wegiel

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1281

WYDOBYCIE WĘGLA KAMIENNEGO I BRUNATNEGO NA ŚWIECIE W LATACH 1970-1980 WYKONAŁ: Tab. 1 Wydobycie węgla kamiennego i brunatnego na świecie w latach 1970-1980 w mln ton Lata Surowiec Energetyczny 1970 1980 Węgiel Kamienny 2143 2738 Węgiel Brunatny 791 1042 ŹRÓDŁO: WWW.encyklopedia.pw...

Wydobycie węgla na świecie - moje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1358

WYDOBYCIE WĘGLA KAMIENNEGO I BRUNATNEGO NA ŚWIECIE W LATACH 1970-1990 WYKONAŁ: Tabela 1. Wydobycie węgla kamiennego i brunatnego na świecie w latach 1970-1990 (w milionach ton) Rodzaj surowca 1970 1990 Węgiel Kamienny 2143 3504 Węgiel Brunatny 791 1214 ŹRÓDŁA: http:// www.encyklopedia.p...

Geografia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1449

Litosfera - skorupa ziemska Atmosfera - (toposfera, stratosf) Hydrosfera - wody 73% Pedosfera - gleba Biosfera - fauna i flora Środowisko geograf iczne (przekształcone)- char.przyrodn., poszcz.komponenty uległy przeksz w ponad 50% - pola uprawne, zagosp.przez czł. lasy,wody itp. Środ.antro...

Geografia ekonomiczna - testy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1218

Geografia ekonomiczna z elementami ekologii TEST A Główne kierunki badań geografii ekonomicznej to: urbanistyczny ekologiczny sozologiczny regionalny optymalizacyjny przemysłowy przestrzenny diagnostyczny Determinizm geogr...