Geografia ekonomiczna - Mapa polityczna- WYKŁAD

Nasza ocena:

5
Pobrań: 476
Wyświetleń: 5012
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geografia ekonomiczna - Mapa polityczna- WYKŁAD - strona 1 Geografia ekonomiczna - Mapa polityczna- WYKŁAD - strona 2 Geografia ekonomiczna - Mapa polityczna- WYKŁAD - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma 3 strony, zapisany jest w formacie .pdf.

Z notatki można dowiedzieć się: jakie warunki prawa międzynarodowego musi spełniać państwo, by mogło zostać za nie uznane, ile na świecie mamy obecnie państw, ilość państwa na poszczególnych kontynentach, miejsce Polski na świecie pod względem powierzchni, co to jest Sahara Zachodnia, stolica, jakie miasta pełniły funkcję stolicy Polski, przykąłd dwóch stolic w jednym państwie, jakie wyróżniamy symbole Polski, godło, flaga, hymn, jak wygląda i co symbolizuje flaga Unii Europejskiej, jakie inne utwory pełniły role humnu narodowego w Polsce.

Pawel Czudecki
Mapa polityczna
Niektóre paostwa znikają, a pojawiają się nowe, przesuwane są granice polityczne, bywają zmieniane podstawowe  (Cejlon -> Sri Lanka, Birma -> Myanmar) i oficjalne nazwy paostw (Polska Rzeczpospolita Ludowa -> Rzeczpospolita Polska), przenoszone są stolice (Rio de Janeiro -> Brasilia, Stambuł -> Ankara, Ałmaty -> Astana), niekiedy ustalane są nowe nazwy miast. Całościowej lub częściowej zmianie podlegają symbole paostw, zmiany dotycz też ustrojów społeczno-politycznych.
Normy prawa międzynarodowego i tradycje życia politycznego przewidują, że paostwo powinno mied:
• Określone terytorium• Ludnośd zamieszkującą to terytorium• Suwerenną władzę paostwową - najmniej precyzyjny warunek paostwowościNa świecie jest ok. 197 paostw. W niektórych przypadkach nie da się jednak jednoznacznie określid, czy dane paostwo jest suwerenne w rozumieniu prawa międzynarodowego. Np. Tajwan jest uważany przez Chiny jako ich zbuntowana prowincja, jednak Tajwan ma własny rząd i własnego prezydenta oraz jest uznawany za paostwo przez ponad 60 innych krajów na świecie.Sahara Zachodnia (dawniej Sahara Hiszpaoska) - po wycofaniu się kolonizatorów Hiszpaoskich, wkroczyły tam wojska marokaoskie, zaczęły się walki partyzanckie. Jako że wojna nie dała rozstrzygnięcia, dalsze losy kraju zostaną rozstrzygnięte w referendum. Nie jest jednak możliwe przeprowadzenie tego referendum z racji konfliktu na linii Marokaoczycy - mieszkaocy Sahary. Spór dotyczy liczby uprawnionych ludzi do głosowania. Obecnie więc jest tam status quo. Jest więc to obecnie terytorium o nieustalonym statusie politycznym.
Najwięcej paostw (53) jest w Afryce. W Azji jest 48 paostw, w Europie 44. Polska na tle świataPolska jest na 9. miejscu w Europie i na 69. miejscu na świecie pod względem powierzchni. Najludniejszym krajem świata (20% ludności świata) są Chiny. Jednak przyrost naturalnym jest tam znacznie mniejszy niż w Indiach, dlatego też w przyszłości to Indie będą najludniejszym paostwem świata.StolicaStolica - miejsce koncentracji władzy, zazwyczaj siedziba głowy pastwa, rządu i najwyższych instancji legislacyjnych.Zazwyczaj stolicą jest największe miasto kraju (główny ośrodek handlowo-finansowy, kulturalno-naukowy, centrum przemysłowy), np. Warszawa, Paryż, Moskwa, Londyn, Budapeszt, Praga. Są jednak liczne wyjątki od tej reguły (np. Ottawa i Toronto; Melbourne, Sydney i Canberra).Ważne jest, by stolica leżała w centrum kraju.
Może się okazad, że funkcjonuje więcej niż jedna stolica. Np. w Holandii: Amsterdam (stolica konstytucyjna, siedziba królowej) i Haga (siedziba parlamentu, rządu, ambasad).

(…)

… lub orzeł bielik.
Biel i czerwieo uznano za barwy narodowe dopiero w 1831r. W czasie powstania listopadowego, aby
ujednolid kolor kokard przypinanych przez żołnierzy polskich do kapeluszy, Sejm uchwalił, że kokardę
narodową stanowid będą kolory biały i czerwony.
Flaga
W 1916r. uznano, że barwa biała ma byd nad barwą czerwoną.
W 1919r. Ustalono proporcje flagi na 5:8.
W 2004 roku ustanowiono "Dzieo Flagi…
… podczas lotów za granicą.
W innych krajach często występują oddzielne flagi narodowe i paostwowe. W tym wypadku flaga
paostwowa (z herbem) używana byłaby tylko przez organy paostwowe. Flaga bez herbu mogłaby byd
używana przez wszystkich. Jesteśmy jedynym krajem na świecie, które ma dwie flagi paostwowe.
Hymn
Składa się z 4 zwrotek i refrenu. Napisany przez Wybickiego.
Pierwszy raz wykonany publicznie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz