Wykład IV z geografii ekonomicznej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 259
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład IV z geografii ekonomicznej - strona 1 Wykład IV z geografii ekonomicznej - strona 2 Wykład IV z geografii ekonomicznej - strona 3

Fragment notatki:


CECHY WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ UE: - zapewnienie bezpieczeństwa finansowego rolnikom - zwiększenie konkurencyjności rynku rolnego krajów członkowskich - zwiększenie wydajności produkcji rolniczych i postępu technicznego w rolnictwie - stabilizacja rynku ro lnego - zapewnienie rolnikom odpowiedniego poziomu dochodów i warunków życia - rozwój obszarów wiejskich ZASADY WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ UE: I Zasada jednolitego rynku II Zasada preferencji wspólnoty europejskiej III Zasada finansowej solidarności Ad I: - swobodny przepływ towarów - jednolite ceny skupu interwencyjnego głównych produktów rolnych - jednolita zasada regulacji rynku rolnego Ad II: - pierwszeństwo zbytu produktów rolnych państw członkowskich - rozbudowany system ochrony przed importem Ad III: - wspólne ponoszenie kosztów WPR przez wszystkie państwa członkowskie bez względu na terytorialny, rzeczowy aspekt wykorzystania środków. IV ZASADA WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI PRODUCENTÓW : we wspólnocie zostały przyjęte maksymalne progi produkcyjne, dla których cena została zagwarantowana, natomiast skutki ich przekroczenia w postaci obniżki cen są przenoszone na producentów. SKUTKI WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ UE: -Wystąpiła ogromna nadprodukcja - Gospodarkę UE zdominowały wysokonakładowe systemy produkcji rolnicz ej - zmieniła się struktura użytkowania ziemi i zwiększa się przeciętna powierzchnia gosp. rolnych. BEZPIECZEŃSTWO  ŻYWNOŚCIOWE: wszyscy obywatele danego kraju mają dostęp do zdrowych produktów alimentacyjnych i mogą stale, bez przeszkód fizycznych, społecznych oraz ekonomicznych zaspokajać swoje problemu żywnościowe. ZALEŻY OD: - rozmiarów produkcji własnej, importu, posiadanych zapasów żywności - siły nabywczej gosp. domowych, istniejącej infrastruktury transportowej i rynkowej oraz sprawności systemu magazynowania i dystrybucji żywności - fluktuacji pogodowych i cenowych oraz zakłóceń w dostawach żywności wywołanych przez ludzi i rozmaite czynniki polityczne lub ekonomiczne - sposobu przygotowywania żywności oraz warunków sanitarnych, w których się ono odbywa ŚWIATOWY GŁÓD: Azja/Pacyfik 578 mln Afryka Subsaharyjska 239 mln Ameryka Łacińska i Karaiby 53 mln Środkowy wschód i Afryka Północna 37 mln świat rozwinięty 19 mln PODEJMOWANE DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO: - usprawnienia międzynarodowego obrotu produktami rolnymi - ulepszenia organizacji dystrybucji płodów rolnych - zwiększenia produkcji  zywności

(…)

… monitorowany przez FAO, 174 gatunki roślin wzrost o 56 %
-w ciągu 50 lat ilość zużytych nawozów azotowych zwiększa się 8-krotnie
Marnotrawstwo żywności na świecie ok. 1/3 wyprodukowanej żywności
BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE: stan braku zagrożenia przerwaniem dostaw paliw i energii. Stan ten zapewnia dywersyfikacja dostaw importowanych paliw oraz zwiększanie wydobycia ze złóż krajowych ropy naftowej, gazu ziemnego i złóż węgla, co pozwala na nieprzerwaną pracę systemu energetycznego kraju w sytuacji przerwania dostaw z jednego źródła do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, może również przyczyniać się rozproszenie źródeł energii.
FALE ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO:
- I faza rozwoju ok. 8000r. p.n.e. do XVIII w. - ludzie wykorzystywali odnawialne surowce - drewno, wodę, wiatr
- społeczeństwo II fali (era przemysłowa) XVIII-XIX zasoby wyczerpywalne i węgiel kamienny, wzrost popytu na rudy żelaza
- III fala : XIX/XX w. ropa naftowa, gaz ziemny
- IV fala XX w. pierwiastki promieniotwórcze
- era poprzemysłowa XX/XXIw. powrót do odnawialnych źródeł
SUROWCE ENERGETYCZNE:
- zasoby i rezerwy nieodnawialne
- rezerwy pośrednie
- źródła odnawialne
- inne źródła odnawialne (oceany)
BARYŁKA ROPY NAFTOWEJ: 158,96 l
OPEC…
źródła energii
wiatru, promieniowania słonecznego, aerotermalna, geotermalna, hydrotermalna, oceanów, hydroenergia, biogaz, pozyskiwana z biomasy

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz