Geografia ekonomiczna - wykład 3c

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geografia ekonomiczna - wykład 3c - strona 1 Geografia ekonomiczna - wykład 3c - strona 2 Geografia ekonomiczna - wykład 3c - strona 3

Fragment notatki:

Gazociąg Nabucco
Początkowo był przygotowywany jako gazociąg o długości 3,9 tys. km z AzerbejdŜanu przez Turcję do Europy, ale ze względu na wysokie koszty trasę skrócono.
Ostatecznie, w maju 2012, konsorcjum zdecydowało, Ŝe rurociąg zostanie ułoŜony od bułgarsko-tureckiej granicy do Austrii (1,3 tys. Km). Natomiast budową gazociągu od AzerbejdŜanu do Turcji -
projekt TANAP - zajmie się inne konsorcjum.
W pierwszym etapie, czyli za 5 lat, gdy powstaną oba gazociągi, eksport gazu azerskiego wyniesie 16 mld m sześc. Z tego 6 mld m sześc. Popłynie na potrzeby Turcji, a pozostałe 10 mld m sześc. - Do Europy.
Zaopatrzenia Polski w gaz ziemny - 2011
Wydobycie krajowe - 4,1 mld m³
Import z kierunku wschodniego (w tym poprzez gazociąg Jamał-Europa) - 9,8 mld m³ −
pozostały import (Niemcy, Czechy) - 0,9 mld m³
ZuŜycie krajowe gazu ziemnego w 2011 r. - ok. 14,8 mld m³
Na koniec 2011 r. stan zasobów wydobywalnych gazu ziemnego ze złóŜ
krajowych wynosił ok. 93,3 mld m³.
Potencjalna lokalizacja występowania złóŜ gazu łupkowego
Powierzchnia: 11% obszaru Polski (37 tysięcy km2)
Polska wydała juŜ ponad 100 licencji na poszukiwanie gazu łupkowego. 11 odwiertów zakończono na 124 planowane. Niektóre szyby mają
głębokość nawet 3600 metrów (dane listopad 2011)
Produkcja i konsumpcja węgla* według regionów - 2011
największymi producentami są Chiny - 49,5% i Stany Zjednoczone -
14,1%. Te same kraje są największymi konsumentami -
Chiny - około 49,4% i Stany Zjednoczone - około 13,5%
Rezerwy węgla w latach 1991-2011 -
największe rezerwy posiadają: Stany Zjednoczone - 27,6%, Rosja - 18,2%, Chiny - 13,3%.
Rezerwy węgla w Polsce szacowane są na 3,9% światowych Rezerw
Konsumpcja energii jądrowej według regionów w latach 1986-2011.
Najwięcej zuŜywają Stany Zjednoczone (31,4%) i Unia Europejska (34,3%)
W 2010 r. światowa produkcja energii jądrowej wzrosła o 2%. Prawie dwie trzecie wzrostu dokonały się
w Europie i Eurazji.
Konsumpcja energii wodnej według regionów w latach 1986-
2011 - najwięksi konsumenci - Kanada - 10,8%, Brazylia - 12,3%, Stany Zjednoczone - 9,4%, Rosja - 4,7%, Norwegia - 3,5%
Odnawialne źródła energii
Szybko rośnie produkcja i konsumpcja energii odnawialnej.
Odnawialne

(…)

… w najwyŜej rozwiniętych regionach Europy i Eurazji, Azji oraz Ameryce Północnej.
Energetyka wiatrowa jest technologią
bezemisyjną - brak emisji gazów cieplarnianych, tj. dwutlenku węgla, tlenków siarki czy tlenków azotu, brak emisji pyłów. Wiatr stanowi niewyczerpalne, odnawialne źródło energii, przez co jego wykorzystanie pozwala na ograniczane zuŜywania zasobów paliw kopalnych.
Brak kosztów paliwa (źródło…
… 2010 r. - 84 GW wobec 74 GW na koniec 2009 r. Największą zainstalowaną moc mają Niemcy przed Hiszpanią, Włochami, Francją i Wielką Brytanią. Polska na koniec roku 2010 ma zainstalowane jedynie 1107 MW mocy w energetyce wiatrowej. Wyjaśnij pojęcie bezpieczeństwo energetyczne?
2. Jakie są źródła zaopatrzenia Unii Europejskiej w surowce energetyczne? Czy zachowane są zasady bezpieczeństwa energetycznego?
3. Jakie są źródła zaopatrzenia Polski w surowce energetyczne. Czy zachowane są zasady bezpieczeństwa energetycznego?
4. Jakie działania podjęły kraje po kryzysach energetycznych lat 70. XX wieku i jakie miały wpływ podjęte działania na dzisiejszy obraz bilansu energetycznego?
5. Jak zmienia się rola ropy naftowej w bilansie energetycznym? Wyjaśnij przyczyny zmian.
6. Jak zmienia się rola gazu…
… ziemnego w bilansie energetycznym? Wyjaśnij przyczyny zmian.
7. Jak zmienia się rola węgla w bilansie energetycznym. Wyjaśnij przyczyny zmian.
8. Jak zmienia się rola odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym? Czy jest to zgodne z rozwojem zrównowaŜonym?
9. Jak zmienia się rola biopaliw w energetyce? Czy jest to zgodne z rozwojem zrównowaŜonym?

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz