Geografia ekonomiczna - wykład 3

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geografia ekonomiczna - wykład 3 - strona 1 Geografia ekonomiczna - wykład 3 - strona 2 Geografia ekonomiczna - wykład 3 - strona 3

Fragment notatki:

Bezpieczeństwo energetyczne
stan braku zagroŜenia przerwaniem dostaw paliw i energii. Stan ten zapewnia dywersyfikacja dostaw importowanych paliw oraz zwiększanie wydobycia ze złóŜ krajowych - ropy naftowej, gazu ziemnego oraz wykorzystanie krajowych złóŜ węgla, co pozwala na nieprzerwaną pracę systemu energetycznego kraju w sytuacji przerwania dostaw z jednego źródła. Do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego moŜe równieŜ przyczyniać się rozproszenie źródeł energii.
Fale rozwoju cywilizacyjnego
pierwsza faza rozwoju ludzkości, zaczęła się
w ok. 8000 r. p.n.e i trwała do 18. wieku. Ludzie wykorzystywali odnawialne surowce -
drewno, wodę wiatr.
Społeczeństwo drugiej fali (era przemysłowa) 18 -19 wiek , sięgnęło po zasoby wyczerpywalne (węgiel kamienny), spalanie węgla w maszynach parowych spowodowało wzrost popytu na rudy Ŝelaza.
Trzecia fala na przełomie wieków 19. i 20. sięgnęła po kolejne nieodnawialne zasoby: ropę naftową , gaz ziemny,
Czwarta fala , wiek 20 sięga po nieodnawialne zasoby 2. generacji: pierwiastki promieniotwórcze
Era poprzemysłowa - koniec 20. i początek 21. wieku, społeczeństwo powinno wrócić
do odnawialnych źródeł
Konsumpcja energii pierwotnej według regionów w latach 1986-
2011
największy udział mają nieodnawialne surowce: ropa naftowa, węgiel i gaz ziemny
Ropa naftowa
baryłka ropy naftowej = 42 galony amerykańskie = 158,96 l
Produkcja i konsumpcja ropy naftowej wg regionów w latach 1986-2011 -
największymi rejonami wydobycia jest Bliski Wschód - około 32,6% i Rosja 12,8% (2011 r.) Największymi konsumentami są Stany Zjednoczone - 20,5% i Unia Europejska - 15,9%. Bardzo szybko rośnie zuŜycie ropy w Chinach - w 2011 wzrosło o 5,5% i wynosiło 11,4%
Eksport - import ropy naftowej - 2011 -
głównym rejonem eksportu jest Bliski Wschód oraz Rosja, a importerami Stany Zjednoczone, Europa, Japonia i Chiny
OPEC Organization of the Petroleum Exporting
Countries
Do OPEC naleŜą (2012)
Algieria Angola Arabia Saudyjska Ekwador Irak Iran
Katar Kuwejt Libia Nigeria Wenezuela Zjednoczone Emiraty Arabskie
(Do OPEC naleŜała Indonezja i Gabon)
Działania podjęte przez importerów ropy naftowej po kryzysach energetycznych 1973 i 1979 r.
Poszukiwania nowych rejonów eksploatacji ropy naftowej poza krajami OPEC
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz