Wykład III z geografii ekonomicznej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład III z geografii ekonomicznej - strona 1 Wykład III z geografii ekonomicznej - strona 2 Wykład III z geografii ekonomicznej - strona 3

Fragment notatki:


PRZYCZYNY ZADŁUŻENIA NARODOWEGO: 1. Zewnętrzne:  - liberalizacja wymiany międzynarodowej - stabilizacja cen wielu surowców nieprzetworzonych, a nawet ich spadek - zmiany cen ropy naftowej - rynek kredytobiorcy - niskie stopy procentowe i dość wysoki poziom inflacji w niektórych państwach wysoko rozwiniętych. 2. Wewnętrzne: - brak wystarczających wewnętrznych źródeł finansowania  - zbyt ambitne i nierzadko chybione projekty inwestycyjne - finansowanie z kredytów deficytu bilansu płatniczego - kredyty na cele konsumpcyjne - rosnąca suma niespłaconych odsetek od kredytów - zbyt wolne tempo rozwoju kraju MIERNIKI OBCIĄŻENIA GOSPODARKI DŁUGIEM ZAGRANICZNYM: - relacja długu zagranicznego do eksportu jest większa niż 27,5% - wskaźnik kosztów obsługi zadłużenia w stosunku do wartości eksportu jest większy niż 30 proc. - relacja odsetek od wartości eksportu jest większa niż 20 proc. - stosunek zadłużenia zagr. do PKB jest większy niż 50% Państwa nadmiernie zadłużone w stosunku do możliwości obsługi długu: Argentyna, Wenezuela, Meksyk, Brazylia. Państwa z trudnościami obsługi długu: afrykańskie, azjatyckie i niektóre postsocjalistyczne.  Państwa zachowujące płynność w spłacie długu: wysokorozwinięte  MOŻLIWOŚCI ROZWIĄZAŃ: - kontrola MFW - umarzanie niektórych długów lub ich części - kredyty na korzystniejszych warunkach, które umożliwiłyby spłatę długu - umorzenie całości długu w zamian za wprowadzenie reform - rozwój edukacji i ochrony zdrowia - dywersyfikacja produkcji PRZEJRZYSTOŚĆ GOSPODARKI: patrząc na Corruption Perception Index 2012 widać, że korupcja jest poważnym zagrożeniem ludzkości. Polska - 41 miejsce EASE OF DOING BUSINESS INDEX : wskaźnik łatwości wprowadzania interesów opracowany przez Bank Światowy: - zakładanie firmy - uzyskania pozwolenia na budowę - zawieranie umów - rejestracja własności - uzyskanie kredytu - ochrona inwestorów - płacenie podatków - prowadzenie handlu zagranicznego - uzyskiwanie energii Polska - miejsce 55 1. SINGAPUR 2. HONG KONG 3. NOWA ZELANDIA 4. USA INDEKS GLOBALNEJ KONKURENCYJNOŚCI: 1. Szwajcaria 2. Szwecja 3. Singapur ... 39. Polska INDEKS WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ: swoboda prowadzenia działalności gosp, politykę handlową, obciążenia podatkowe, politykę budżetową, rynku pracy, poziom korupcji. POLSKA 71 miejsce.

(…)

…. ekonomiczna - produkcja żywności i pasz, wytwarzanie surowców dla przemysłu przetwórczego, udział w tworzeniu PKB
2. społeczna - zapewnia miejsca pracy
3. przestrzenna - przekształcanie krajobrazu naturalnego w rolniczy
CECHY ROLNICTWA:
- uzależnienie od warunków przyrodniczych
- podatność na uzyskanie korzyści komparatywnych
- rosnące koszty krańcowe
- duża zależność od poziomu rozwoju gospodarki narodowej
- zależność od ustroju rolnego
- potrzeba znacznych zasobów przestrzeni
CZYNNIKI ROZWOJU I ROZMIESZCZENIA ROLNICTWA:
- opłacalność produkcji
- zapotrzebowanie zewnętrzne i wewnętrzne
- czynniki demograficzne i społeczno-kulturowe
- czynniki organizacyjne - struktura agrarna
- czynniki polityczno - organizacyjne
- postęp naukowo-techniczny
- uwarunkowania kapitałowe
- środowisko przyrodnicze
CZYNNIKI PRZYRODNICZE:
- gleby
- klimat
-ukształtowanie powierzchni
CZYNNIKI POZAPRZYRODNICZE:
- struktura społeczno-własnościowa (wielkość gospodarstw rolnych, własność i system władania ziemią)
- nakłady na rozwój rolnictwa (pracy ludzkiej, pracy zwierząt, zmechanizowanej, nawożenie organiczne, mineralne, prace melioracyjne)
- rynek zbytu
- polityka rolna

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz