Wybrane organizacje globalne (ponadregionalne)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wybrane organizacje globalne (ponadregionalne) - strona 1 Wybrane organizacje globalne (ponadregionalne) - strona 2 Wybrane organizacje globalne (ponadregionalne) - strona 3

Fragment notatki:


Wybrane organizacje globalne (ponadregionalne): ONZ (UN - United Nations) 1945,s . Nowy Jork -191 KRAJÓW, (w tym PL) org. polit.-społ.-gospod. Nie należą m.in.: Monaco, Vanuatu, Nauru, Sahara Zach., Tajwan, Gujana Fr.
Główne organy: Zgromadz. Ogólne, Rada Bezpiecz., R. Gospod-Społ., Rada Powiernicza, Międz. Tryb. Sprawiedliwości
Główne agendy: MFW (IMF - International Monetary Fund), (1947) największa na świecie instytucja finansowa, s. Waszyngton, 189 krajów (w tym PL); MBOR (IBRD - International Bank for Re construction and Development)-Bank Światowy s. Waszyngton UNIDO, Organizacja NZ d/s Rozwoju Przemysłowego , s. Wiedeń MOP (ILO - Międzynarodowa Organizacja Pracy ), s. Genewa Światowa Organizacja Handlu (WTO ), (1995) w miejsce GATT, 145 krajów Organizacja NZ d/s Wyżywienia i Rolnictwa (FAO ), s. Rzym Fundusz NZ d/s Pomocy Dzieciom (UNICEF) , s. Fundusz NZ d/s Oświaty, Nauki i Kultury, (UNESCO ), s. Paryż WHO - World Health Organization , 1948, s. Genewa WMO - World Meteorological Organisation ,1947, s. Genewa Międz. Agencja Energii Atomowej (IAEA - International Atomic Enegy Agency) , s. Genewa ICAO - International Civil Aviation Organization , s. Montreal Program NZ ds. Ochrony środowiska (UNEP) AMERYKA PÓŁNOCNA i ŁACIŃSKA: Nazwa organizacji Początek dzałalnośc i, siedziba Kraje członkowskie Charakter/cel Rodzaj integracji/inne NAFTA North American Free Trade Agreement (1992) 1994 '65 CUS FTA
USA, KANADA, MEKSYK Gospod./ znoszenie ceł, kwot importowych i innych ograniczeń 2009 wspólny rynek CARICOM 1973 Wspó lnota Karaibów 13 państw Unia celna ALADI Lathin American Integration Assotiation 1980 11 kr. [Mex, Amer. S - Sur, Guj, Guj. Fr.]
WSPÓLNY RYNEK AMERYKI ŚR. [CACM] 1963 Gwatemala, Honduras, Salwador, Kostaryka, Nikaragua Unia celna PAKT ANDYJSKI [Gru pa Andyjska] 1969 BOL, KOLUM, EQUA, PERU , WENEZUELA 2005-wspólny rynek MERCOSUR Mercado Comun del Sur
1991 BRAZYLIA, ARGENTYNA, PARAGWAJ, URUGWAJ 2005-wspólny rynek, obecnie unia celna OPA (OAS) Organizacja Państw Amerykańskich 1948 Waszyngton (35) Ameryka Łac. + USA + CAN (- Kuba, Gujana Fr.)

(…)

… Waszyngton
(35) Ameryka Łac. + USA + CAN (- Kuba, Gujana Fr.)
Rozwiąz. probl. ekon. społ. polit. + umacnianie pokoju i bezpiec. kontynentu amer.
OCEAS
1951
Amer. Str. Wolnego Handlu FTAA
2005?
34 kr. (- Kuba)
Strefa wolnego handlu obejmująca całą Amerykę N+S
G-3
1994
COLUMBIA, WEN,MEX
~ 800 mln ludn.
Od 2004-wspólny rynek
Budner 2005
AFRYKA: Nazwa organizacji
Początek dzałalności, siedziba
Kraje członkowskie
Charakter/cel
Rodzaj integracji/
Inne
OJA Organizacja Jedności Afrykańskiej
(OofAU) obecnie Unia Afrykańska
(1963)
s. Addis Abeba
od 2002
(53)wszystkie kraje Afryki (-Maroko)
Jedność i solidarność państw Afryki, wykorzenienie neokolonializmu, pogłębianie współpracy
Najliczniejsze ugrup. reg. na świecie;
-Maroko '84,
+ RPA `94
Południowo
afrykańska Wspólnota na rzecz Rozwoju
1992
11 krajów
ECOWAS Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej
(1973) 1975
16 krajów
Dążenie do regionalnej strefy wolnego handlu, unii celnej i wspóln. rynku
Budner 2005
AZJA i AUSTRALIA:
Nazwa organizacji
Pocz. dzałaln, siedziba
Kraje członkowskie
Charakter/cel
Rodzaj integracji/inne
ASEAN Stow. Narodów Azji S-E
1967, s. Dżakarta
Brunei, Filipiny, Indonezja, Malezja,Myamar, Singapur, Tajlandia, Wietnam, Laos,
Kambodża…
… integracji/inne
CEFTA Centraleuropean Free Trade Agreement
(1992) 1993
(6) PL, H, CZ, SK, SLO('96), RUM('97) BG [99], CHOR
Gospod./współpraca w zakresie handlu, znoszenie ograniczeń celnych
Strefa wolnego handlu
EFTA European Free Trade Association
1960/Genewa
(4) CH, LIE, ISL, N
Gospod./funkcjonowanie wg zasad właściwych strefie wolnego handlu artyk. przemysłowymi
PL - stoważ.
UE European Union
1993
(1957…
….
APEC - Asia-Pacific Economy Cooperation (1989), org. gospodarcza, s. Singapur, 18 krajów: NAFTA, J, ChRL, AUSTR, Nowa Zelandia, Indonezja, Korea S., Filipiny, Singapur. Cel: intergracja gospodarcza państw przez znoszenie barier handlowych. [~2 mld ludn., >50% prod. towarów i usług, 40% handlu światowego]
OPEC Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową(1960), s. Wiedeń, Wen, Alg, Libia, Nigeria…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz