Integracja międzynarodowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Integracja międzynarodowa - strona 1 Integracja międzynarodowa - strona 2 Integracja międzynarodowa - strona 3

Fragment notatki:


opracowanie W. Budner 2006
Integracja międzynarodowa proces łączenia się państw lub zespalania gospodarek narodowych, w rezultacie którego tworzą się nowe organizmy polityczne i gospodarcze. Dążenia integracyjne zachodzą w sferze gospodarczej, polit ycznej i militarnej (również w wybranych dziedzinach np. ochronie środowiska, energetyce, komunikacji itp.). Głównym celem międzynarodowej integracji gospodarczej jest przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego (poprawa efektywności gospodarowania). Warunkiem realizacji tego celu są tożsame dążenia polityczne i ekonomiczne uczestników procesu integracji. Stabilność dążeń jest tym większa im bardziej podobne są gospodarki krajów i poziom ich rozwoju. Biorąc pod uwagę stopień zaawansowania integracji, można mówić o: strefie wolnego handlu, unii celnej, wspólnym rynku, unii walutowej, unii ekonomicznej i politycznej. Ze względu na zasięg działania organizacje międzynarodowe dzieli się na regionalne i globalne (światowe). MIĘDZYNARODOWA INT EGRACJA GOSPODARCZA oznacza (z pktu widz. analizy strukturalnej) tworzenie z różnych elementów jednej komplementarnej całości, która umożliwia otrzymywanie nowych efektów, jakościowo wyższych, niż suma rezultatów poszczególnych elementów. Rozumiana jako: s tan i proces. CZYNNIKI PROWADZĄCE DO INTEGRACJI EKONOM.: Mechanizm rynkowy ( ex post ); 2. Organy centralne, narodowe lub międzynarodowe ( ex ante ); (1) i (2) uzupełniają się i warunkują. Wyróżnia się integrację negatywną i pozytywną I. negatywna - znoszenie barier ograniczających swobodny przepływ dóbr, kapitału i siły roboczej. I. pozytywna - tworzenie wspólnych praw i realizacja wspólnej polityki. I. negatywna łatwiejsza w realizacji niż pozytywna (np. strefa wolnego handlu i unia celna)Wybrane organi zacje globalne (ponadregionalne): ONZ (UN - United Nations) 1945,s . Nowy Jork -192 KRAJÓW, (w tym PL) org. polit.-społ.-gospod. Nie należą m.in.: Monaco, Vanuatu, Nauru, Sahara Zach., Tajwan, Gujana Fr.
Główne organy: Zgromadz. Ogólne, Rada Bezpiecz., R. Gospod-Społ., Rada Powiernicza, Międz. Tryb. Sprawiedliwości
Obecnie mamy 192 państw należących do ONZ
1946 r. - 51 państw
1986 r. - państw
2001 r. - państw
Główne agendy: MFW (IMF - International Monetary Fund), (1947) największa na świecie instytucja finan sowa, s. Waszyngton, 189 krajów (w tym PL); MBOR (IBRD - International Bank for Reconstruction and Development)-Bank Światowy

(…)

… Rozwoju Przemysłowego, s. Wiedeń
MOP (ILO - Międzynarodowa Organizacja Pracy), s. Genewa
Światowa Organizacja Handlu (WTO), (1995) w miejsce GATT, 145 krajów
Organizacja NZ d/s Wyżywienia i Rolnictwa (FAO ), s. Rzym
Fundusz NZ d/s Pomocy Dzieciom (UNICEF), s. Fundusz NZ d/s Oświaty, Nauki i Kultury, (UNESCO ), s. Paryż
WHO - World Health Organization, 1948, s. Genewa
WMO - World Meteorological…
… Zachodniej, Unia Celna Afryki Środkowej (UDE),
Unia Celna i Gospodarcza Afryki Środkowej (UDEAC)
Wspólnota Gospodarcza Państw Wielkich Jezior
Południowoafrykańska Unia Celna
Wspólny Rynek Afryki Wschodniej i Południowej (COMESA)
AZJA i AUSTRALIA:
Nazwa organizacji
Pocz. dzałaln, siedziba
Kraje członkowskie
Charakter/cel
Rodzaj integracji/inne
ASEAN Stow. Narodów Azji S-E
1967, s. Dżakarta
Brunei, Filipiny…
…)
Strefa wolnego handlu obejmująca całą Amerykę N+S
G-3
1994
COLUMBIA, WEN,MEX
~ 800 mln ludn.
Od 2004-wspólny rynek
W. Budner 2006
AFRYKA: Nazwa organizacji
Początek dzałalności, siedziba
Kraje członkowskie
Charakter/cel
Rodzaj integracji/
Inne
Organizacja Jedności Afrykańskiej
(OofAU) Unia Afrykańska
(1963)
s. Addis Abbeba
(53)wszystkie kraje Afryki (-Maroko)
Jedność i solidarność państw Afryki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz