Fizyka ogólna i fizyka elektryczność - strona 2

Silnik Carnota - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fizyka ogólna i fizyka elektryczność
Pobrań: 28
Wyświetleń: 770

Silnik Carnota. Silnik Carnota (silnik cieplny) - urządzenie zamieniające energię wewnętrzną (ciepło) na pracę mechaniczną. Schemat silnika Carnota : Składa się on z izolowaneg...

Termodynamika - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fizyka ogólna i fizyka elektryczność
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756

Termodynamika. Temperatura. Temperatura - skalarna wielkość fizyczna, jeden z parametrów określających stan układu termodynamicznego. Jest miarą średniej energii kinetycznej chaotycznego ruchu cząsteczek (atomów) danego układu (ciała). Jednostka w u...

Zjawisko termoelektryczne - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fizyka ogólna i fizyka elektryczność
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1330

Zjawisko termoelektryczne polega na powstawaniu siły elektromotorycznej między spojeniami dwóch różnych metali, jeżeli między tymi spojeniami występuje różnica temperatur. Zjawisko to wykorzystuje się do pomiaru temperatury. Zastoso...

Detekcja promieniowania jądrowego - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fizyka ogólna i fizyka elektryczność
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609

Detekcja promieniowania jądrowego. Detekcja może zachodzić za pomocą dwóch metod : śladowa - obserwowanie śladu. Wykorzystywane w : komorze Wilsona; komorze dyfuzyjnej; komorze pęcherzykowej; emulsjach jądrowych; jonizacyjna - zliczanie impulsów, pomiar napięcia lub natężenia prądów przepływa...

Prawo powszechnego ciążenia - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka ogólna i fizyka elektryczność
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

a) b) c) F ∆L =E S L F ∆x =G S L ∆V p=K V p F ∆L =E S L Prawo powszechnego ciążenia • Przykład m1=4 kg mm Fg = G 1 2 2 r G=6.67×10-11 N•m2/kg2 Fg = G m2=6 kg r=2 cm F = 4 ⋅10 −6 N m1m2 r mm = G 13 2 r r2 r r Pole grawitacyjne Ziemi Siła grawitacji wytworzona p...

Podstawowe własności cieczy „idealnej”

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka ogólna i fizyka elektryczność
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

ρ= Gęstość cieczy Podstawowe własności cieczy „idealnej”: 1) Brak lepkości p= Ciśnienie 2) Ciecz jest nieściśliwa (ma stałą gęstość) ∆m ∆V ∆F ∆S  kg  1 3   m  N  1 Pa = 1 m 2    3) Przepływ cieczy jest ustalony (prędkość, gęstość i ciśnienie w każdym punkcie są sta...

Praca stałej siły - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka ogólna i fizyka elektryczność
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1197

Praca stałej siły Praca stałej siły Traktor jedzie ze stała prędkością a= N F cos φ m vk = v p + at T d = v pt +  v − vp d = vp  k  a Fg T = F cos φ d= W = F cos ϕ ⋅ ∆s at 2 2  a  vk − v p  +    2 a  2 2 vk − v 2 p 2a 2 2 mvk mv p − = dF cos φ 2 2 1 dż...

Własności ruchu harmonicznego prostego

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka ogólna i fizyka elektryczność
Pobrań: 105
Wyświetleń: 973

Własności ruchu harmonicznego prostego ∆U = ∆Wzew = −∆Wwew Ciało wytrącone z położenia równowagi trwałej będzie wykonywało ruch okresowy wokół tego położenia ∆U = − Fwew ⋅ ∆x Fwew ∆U =− ∆x ⇒ Ruch wokół położenia równowagi trwałej W pobliżu punktów równowagi

Ruch wzdłuż linii prostej - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka ogólna i fizyka elektryczność
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

Ruch wzdłuŜ linii prostej Przesunięcie Parametry charakteryzujące ruch wzdłuŜ linii prostej: Przesunięcie ( Displacement ) prędkość średnia ( Average velocity ) Średnia wartość bezwzględnej prędkości ( Average speed ) Prędkość chwilowa (Instantaneous velocity ) Średnie i chwilowe przyspiesze...

Przyspieszenie - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka ogólna i fizyka elektryczność
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623

Przyspieszenie Przyspieszenie 1. Przyspieszenie asr = średnie 2. Przyspieszenie chwilowe ∆v y  ∆v ∆v = lim  x i + ∆t →0 ∆t ∆t →0 ∆t  ∆t ∆v ∆t a = lim asr ∆v  ∆v = lim  x i ∆t →0 ∆t ∆t →0  ∆t a = lim  j   ∆v y  lim  + ∆t →0    ∆t  j  a = ax i + ...