Fizyka ogólna i fizyka elektryczność

note /search

Środek masy - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka ogólna i fizyka elektryczność
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1295

Środek masy Środek masy Środek masy Środek masy Punkty ułożone wzdłuż prostej n rŚm = xŚM k =1 n ŚM – środek masy ŚM rŚm = xŚM m x + m2 x2 = 1 1 m1 + m2 xŚM m r + m2 r2 = 11 m1 + m2 ∑m r k k k ∑m k k xsm = = j ∑ m ( x iˆ + y ˆ ) k k k k ∑m k k k k ∑m k =1 ˆ ...

Ładunki i przewodniki w polu magnetycznym - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka ogólna i fizyka elektryczność
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

Wykład 13 Ładunki i przewodniki w polu magnetycznym 1. Pole magnetyczne 2. Siła Lorentza 3. Siła elektrodynamiczna - przewodnik prostoliniowy w polu magnetycznym 4. Działanie pola magnetycznego na obwód z prądem, dipol magnetyczny 1. P...

Dioda - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fizyka ogólna i fizyka elektryczność
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1008

Dioda jest elementem elektronicznym zbudowanym z dwoch polprzewodnikow (typu p i typu n). Wlasciwie jest to miejsce zetkniecia sie tych dwoch polprzewodnikow. Polprzewodnik typu p posiada atomy czterowartosciowe i atomy trojwartosciowe. W wyniku tego wystepuja "braki" elektronow. Sa to dz...

Fizyka atomowa - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fizyka ogólna i fizyka elektryczność
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1813

Fizyka atomowa. Liczby kwantowe. Pierwsza liczba kwantowa (główna) - n - określa ona numer i rozmiar powłoki, n = 1,2,3,... Druga liczba kwantowa (orbitalna (poboczna)) - l (el) -odpowiedzialna jest za moment pędu atomu w danym stanie en...

Napięcie powierzchniowe - omówienie - Układ SI

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fizyka ogólna i fizyka elektryczność
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1239

Napięciem powierzchniowym σ danej cieczy na granicy z inną fazą nazywamy pracę potrzebną do izotermicznego zwiększenia powierzchni cieczy o jednostkę. Napięciem powierzchniowym σ nazywamy także siłę styczną do powierzchni cieczy, działającą na jednostkę długości obrzeża powierzchni cieczy. W

Pomiar zależności współczynnika załamania światła - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fizyka ogólna i fizyka elektryczność
Pobrań: 49
Wyświetleń: 833

Pomiar zależności współczynnika załamania światła od długości fali W doświadczeniu tym spotykamy się z wiązką światła, która podczas przechodzenia z jednego ośrodka do drugiego (na ich granicy), o innych właściwościach optycznych, , ulega rozproszeniu, część załamaniu, a część odbiciu. Zjawisko za...

Przemiana izochoryczna i izobaryczna - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fizyka ogólna i fizyka elektryczność
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1197

Przemiana izochoryczna. Przemiana izochoryczna. Jest to przemiana, w której objętość jest stała. Zmienia się ciśnienie i temperatura. Aby poddać gaz przemianie izochorycznej należy gaz ogrzewać lub schładzać; musi byś idealna stała...

Przemiana izotermiczna - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fizyka ogólna i fizyka elektryczność
Pobrań: 56
Wyświetleń: 651

Przemiana izotermiczna. Przemiana izotermiczna. Jest to przemiana, w której temperatura jest stała. Zmienia się ciśnienie i objętość. Aby poddać gaz przemianie izotermicznej należy gaz sprężać lub rozprężać; musi byś idealna wymian...

Przemiany fazowe - omówienie - Ciepło parowania

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fizyka ogólna i fizyka elektryczność
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1036

Przemiany fazowe. Są to przejścia stanów skupienia. początkowy stan końcowy proces proces odwrotny ciało stałe ciecz topnienie krzepnięcie ciecz gaz parowanie skraplanie ciało stałe gaz sublimacja resublimacja ciepło utajone - ciepło, które należy dostarczyć, by stopić lub odparowa...

Reakcje jądrowe - samoistne rozpady promieniotwórcze - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fizyka ogólna i fizyka elektryczność
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1225

Reakcje jądrowe - samoistne rozpady promieniotwórcze. Własności promieniowania. Reakcje jądrowe - samoistne rozpady promieniotwórcze. Rozpad zachodzi bez ingerencji z zewnątrz. Rozpad  : Podczas tego rozpadu emitowana jest cząstka . S...