Przemiana izochoryczna i izobaryczna - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Przemiana izochoryczna.
Przemiana izochoryczna.
Jest to przemiana, w której objętość jest stała. Zmienia się ciśnienie i temperatura. Aby poddać gaz przemianie izochorycznej należy gaz ogrzewać lub schładzać; musi byś idealna stała objętość.
Prawo Charlesa.
Przy ustalonej objętości danej masy gazu doskonałego (tj. w procesie izochorycznym) ciśnienie gazu jest wprost proporcjonalne do jego temperatury bezwzględnej : Prawo to zostało sformułowane 1798 przez fizyka i chemika francuskiego J.A.C. Charlesa.
Oznaczenia
P0 - ciśnienie początkowe; P - ciśnienie końcowe; T - temperatura końcowa; T0 - temperatura początkowa.
Prawo rozprężliwości gazu.
Jest to prawo Charlesa (zob.pkt.29.13.2) w oC :
, Oznaczenia
T - temperatura w stopniach Celsjusza; P - ciśnienie końcowe; P0 - ciśnienie początkowe;  - współczynnik rozprężliwości gazu.
Praca w przemianie izochorycznej.
Praca jest równa dostarczonemu lub odebranemu ciepłu :
Oznaczenia
W - praca; Q - ciepło.
Przemiana izobaryczna.
Przemiana izobaryczna.
Jest to przemiana, w której ciśnienie jest stałe. Zmienia się objętość i temperatura. Aby poddać gaz przemianie izobarycznej należy gaz ogrzewać lub schładzać jednocześnie zmieniając objętość; musi byś idealna stałe ciśnienie.
Prawo Gay-Lussaca.
Przy ustalonym ciśnieniu (tj. w procesie izobarycznym) objętość danej masy gazu doskonałego jest proporcjonalna do jej temperatury bezwzględnej : Oznaczenia V0 - objętość początkowa; V - objętość końcowa; T - temperatura końcowa; T0 - temperatura początkowa.
Prawo rozprężliwości objętościowej gazu.
Jest to prawo Gay - Lussaca (zob.pkt.29.14.2) w oC :
, To prawo dotyczy wszystkich stanów skupienia, zmienia się tylko współczynnik .
Oznaczenia
T - temperatura w stopniach Celsjusza; V - objętość końcowa; V0 - objętość początkowa;  - współczynnik rozprężliwości objętościowej gazu.
Praca w przemianie izobarycznej.
Praca : , , Oznaczenia
W - praca; ; V - różnica objętości; P - ciśnienie; T - różnica temperatura; n - liczba moli; NA - liczba Avogadra (ilość cząstek w 1 molu); N - ilość cząstek; k - stała Boltzmana; R - stała gazowa (zob.pkt. 29.16).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz