Sektor finansowy w Uni Europejskiej - strona 2

Pytania egzaminacyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Janina Anna Harasim
 • Sektor finansowy w Uni Europejskiej
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1680

11 pyt. ABC - jednokrotnego wyboru + 13 zdań, w których trzeba było zaznaczyć tylko prawdziwe. 1. Traktat o Unii Europejskiej to inaczej A. Traktat Rzymski B. Tr. z Nicei C. Tr. z Maastricht 2. Nadzór nad Systemem Ubezpieczeń w UE nazywa się A. Solvency II B. Solo Plus C. Basel(?) II 3. Na...

Dyrektywa MIFID - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Janina Anna Harasim
 • Sektor finansowy w Uni Europejskiej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 707

DYREKTYWA MIFID REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE RYNKÓW INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Dyrektywa 2004/39/WE z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (Dyrektywa MIFID). Dyrektywa 2006/73/WE z 10 sierpnia 2006 r. wprowadzająca środki wykonawcze do dyrektywy MIFID w odniesieniu do wymogów...

Rynek dłużnych papierów wartościowych - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Janina Anna Harasim
 • Sektor finansowy w Uni Europejskiej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 406

RYNEK DŁUŻNYCH P. WARTOŚCIOWYCH W UE OBLIGACJE MUNICYPALNE 1. Emitenci - rządy lokalne, regionalne, władze samorządowe. 2. Cel emisji: krótkoterminowe (finansowanie krótkotrwałych różnic między wpływami i wydatkami), długoterminowe (finansowanie strukturalnych deficytów budżetowych oraz długote...

Jednolity rynek finansowy w UE - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Janina Anna Harasim
 • Sektor finansowy w Uni Europejskiej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

SYSTEM FINANSOWY PROCES INTEGRACJI GOSPODARCZEJ UNII EUROPEJSKIEJ JEDNOLITY RYNEK FINANSOWY W UE System finansowy - pojęcie Zespół logicznie ze sobą powiązanych form organizacyjnych, aktów prawnych, instytucji finansowych i innych elementów umożliwiających podmiotom nawiązywanie stosunków finans...

Sektor bankowy - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Janina Anna Harasim
 • Sektor finansowy w Uni Europejskiej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 728

NAJWAŻNIEJSZE REGULACJE STOSOWANE W ODNIESIENIU DO SEKTORA BANKOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ 1. Cele regulacji stosowanych w odniesieniu do sektora bankowego Zapewnienie stabilności systemu bankowego Zapewnienie bezpieczeństwa działania banków Ochrona interesów klientów banków Kształtowanie warunków ...

Sektor ubezpieczeniowy - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Janina Anna Harasim
 • Sektor finansowy w Uni Europejskiej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

SEKTOR UBEZPIECZENIOWY W UNII EUROPEJSKIEJ ETAPY ROZWOJU REGULACJI DOTYCZĄCYCH JEDNOLITEGO RYNKU UBEZPIECZEŃ 1.Dyrektywy pierwszej generacji - odnoszą się do swobody osiedlania się. 2.Dyrektywy drugiej generacji - odnoszą się do sw...

Rynek akcji w UE - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Janina Anna Harasim
 • Sektor finansowy w Uni Europejskiej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 511

RYNEK AKCJI W UNII EUROPEJSKIEJ Przyspieszenie integracji po utworzeniu UGW i wprowadzeniu euro Konsolidacja giełd i ich demutualizacja - Euronext - platforma NSC, - Deutsche Börse - platforma Xetra, - Bolsas y Mercados Españoles (BME) - plat...

Rynek funduszy inwestycyjnych - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Janina Anna Harasim
 • Sektor finansowy w Uni Europejskiej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

RYNEK FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ Bardzo dynamiczny rozwój po powstaniu jednolitego rynku i wprowadzeniu euro. Segmenty rynku: Fundusze UCITS - 78 % rynku: fundusze akcji, fundusze zrównoważone, fundusze obligacji, f...