Rynek dłużnych papierów wartościowych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 406
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek dłużnych papierów wartościowych - wykład - strona 1 Rynek dłużnych papierów wartościowych - wykład - strona 2

Fragment notatki:

RYNEK DŁUŻNYCH P. WARTOŚCIOWYCH W UE
OBLIGACJE MUNICYPALNE
1. Emitenci - rządy lokalne, regionalne, władze samorządowe.
2. Cel emisji:
krótkoterminowe (finansowanie krótkotrwałych różnic między wpływami i wydatkami),
długoterminowe (finansowanie strukturalnych deficytów budżetowych oraz długoterminowych projektów inwestycyjnych).
3. Uczestnicy rynku wtórnego:
animatorzy rynku,
brokerzy agencyjni lub detaliczni,
dealerzy,
doradcy klienta
analitycy finansowi i ekonomiści.
4. Inwestorzy:
instytucje zbiorowego lokowania,
instytucje finansowe,
inwestorzy indywidualni.
BANKOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE
Certyfikaty depozytowe i zabezpieczone papiery wartościowe (covered bonds - CBs)
Brak definicji papierów, często brak podstaw prawnych ich emisji i bardzo zróżnicowane rozwiązania w poszczególnych krajach.
PAPIERY PRZEDSIĘBIORSTW
Papiery komercyjne (commercial papers - CP) - słabo rozwinięty segment rynku.
Średnioterminowe papiery dłużne (medium terms notes - MTN) - brak definicji oraz regulacji dotyczących emisji i obrotu nimi.
Obligacje przedsiębiorstw (corporate bonds)- szybko się rozwija, zwłaszcza segment MŚP.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz