Sektor finansowy w Uni Europejskiej

note /search

Sektor finansowy w Uni Europejskiej- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Sektor finansowy w Uni Europejskiej
Pobrań: 154
Wyświetleń: 980

Sektor finansowy w Unii Europejskiej prof. UE dr hab. Janina Harasim Wykład 2 JEDNOLITY RYNEK FINANSOWY W UE Proces tworzenia jednolitego rynku finansowego w UE 1. Traktat Rzymski - 1957 r. - sformułowanie swobód niezbędnych dla funkcjonowania jednolitego rynku. Lata 60. i I poł. lat 70. - spowo...

Sektor finansowy w Uni Europejskiej- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Sektor finansowy w Uni Europejskiej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 714

Sektor finansowy w Unii Europejskiej prof. UE dr hab. Janina Harasim Wykład 3 KONSTYTUCJA BANKOWOŚCI EUROPEJSKIEJ Dyrektywa 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe z 20 marca 2000 r. zastąpiona Dyrektywą 2006/48/WE z d...

Prawo gospodarcze i prawo pracy- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Sektor finansowy w Uni Europejskiej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 651

Sektor finansowy w Unii Europejskiej prof. UE dr hab. Janina Harasim Wykład 4 SYSTEM GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW W UE Regulacje UE - Dyrektywa 94/19/WE z 30 maja 1994 r. w sprawie systemu gwarantowania depozytów zmieniona dyrektywą 2009/14/WE z dnia 11 marca 2009 r. Zasady obligatoryjne systemu Obow...

Sektor finansowy w Uni Europejskiej- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Sektor finansowy w Uni Europejskiej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 693

Sektor finansowy w Unii Europejskiej prof. UE dr hab. Janina Harasim Wykład 5 PRZEMIANY W SEKTORZE BANKOWYM UE W WARUNKACH INTEGRACJI MONETARNEJ Konsekwencje powstania UGW dla sektora bankowego: obniżenie się ryzyka bankowego, zmniejszenie

Sektor finansowy w Uni Europejskiej- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Sektor finansowy w Uni Europejskiej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 658

Sektor finansowy w Unii Europejskiej prof. UE dr hab. Janina Harasim Wykład 6 RYNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ REGULACJE DOTYCZĄCE RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W UE Warunki świadczenia usług inwestycyjnych. Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu, obowiązki informacyjne em...

Sektor finansowy w Uni Europejskiej- wykład 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Sektor finansowy w Uni Europejskiej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 686

Sektor finansowy w Unii Europejskiej prof. UE dr hab. Janina Harasim Wykład 7 DYREKTYWA MIFID REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE RYNKÓW INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Dyrektywa 2004/39/WE z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (Dyrektywa MIFID). Dyrektywa 2006/73/WE z 10 sierpnia 2006...

Sektor finansowy w Uni Europejskiej- wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Sektor finansowy w Uni Europejskiej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 525

Sektor finansowy w Unii Europejskiej prof. UE dr hab. Janina Harasim Wykład 8 USŁUGI INWESTYCYJNE 1. SEKCJA A (Usługi - core services) - poszerzenie o: czynności doradztwa inwestycyjnego (rekomendacje indywidualne udzielane inwestorowi dot. co najmniej 1 transakcji) organizowanie alternatywnych ...

Sektor finansowy w Uni Europejskiej- wykład 9

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Sektor finansowy w Uni Europejskiej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 693

Sektor finansowy w Unii Europejskiej prof. UE dr hab. Janina Harasim Wykład 9 OCHRONA KLIENTA DETALICZNEGO PRZED NADMIERNYM RYZYKIEM INWESTYCYJNYM Świadczona usługa/zawierana transakcja powinna zostać dostosowana do indywidualnej sytuacji klienta: Pozyskanie od klienta - przed transakcją - inform...

Sektor finansowy w Uni Europejskiej- wykład 10

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Sektor finansowy w Uni Europejskiej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 742

Sektor finansowy w Unii Europejskiej prof. UE dr hab. Janina Harasim Wykład 10 PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA KONGLOMERATÓW FINANSOWYCH GENEZA REGULACJI PRAWNYCH - UE Poszczególne państwa członkowskie narzucały ścisłą separację rodzajów działalności finansowej prowadzonej przez dany podmiot, ale ...

Sektor finansowy w Uni Europejskiej- wykład 11

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Sektor finansowy w Uni Europejskiej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 735

Sektor finansowy w Unii Europejskiej prof. UE dr hab. Janina Harasim Wykład 11 RYNEK AKCJI W UNII EUROPEJSKIEJ Przyspieszenie integracji po utworzeniu UGW i wprowadzeniu euro Konsolidacja giełd i ich demutualizacja - Euronext - platforma NSC,...