Sektor finansowy w Uni Europejskiej- wykład 5

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sektor finansowy w Uni Europejskiej- wykład 5 - strona 1 Sektor finansowy w Uni Europejskiej- wykład 5 - strona 2 Sektor finansowy w Uni Europejskiej- wykład 5 - strona 3

Fragment notatki:

Sektor finansowy w Unii Europejskiej prof. UE dr hab. Janina Harasim Wykład 5
PRZEMIANY W SEKTORZE BANKOWYM UE W WARUNKACH INTEGRACJI MONETARNEJ
Konsekwencje powstania UGW dla sektora bankowego:
obniżenie się ryzyka bankowego,
zmniejszenie kosztów transakcyjnych,
wzrost stabilności finansowej zwiększenie skali rynku,
integracja rynku finansowego w skali europejskiej,
porównywalność i przejrzystość cen.
Zmiany strukturalne w sektorze bankowym:
wzrost roli instrumentów rynku pieniężnego i kapitałowego,
poszukiwanie przez banki nowych źródeł finansowania,
zmniejszenie liczby banków i ich placówek,
ekspansja bankowości elektronicznej,
nieznaczny wzrost udziału aktywów banków zagranicznych w aktywach sektora bankowego UE.
Nasilenie się procesu konsolidacji banków:
łączenie się głównie dużych banków w holdingi/konglomeraty finansowe
dalsza dominacja połączeń krajowych,
dalszy wzrost koncentracji sektora bankowego.
Przemieszczanie się źródeł dochodów banków:
spadek dochodów z tytułu operacji wymiany walut,
relatywny spadek dochodów z działalności depozytowo-kredytowej,
wzrost roli dochodów pozaodsetkowych,
wzrost aktywności banków na rynku kapitałowym i dochodów z tego tytułu.
SEKTOR UBEZPIECZENIOWY W UNII EUROPEJSKIEJ
ETAPY ROZWOJU REGULACJI DOTYCZĄCYCH
JEDNOLITEGO RYNKU UBEZPIECZEŃ
1.Dyrektywy pierwszej generacji - odnoszą się do swobody osiedlania się.
2.Dyrektywy drugiej generacji - odnoszą się do swobody świadczenia usług.
3.Dyrektywy trzeciej generacji - wprowadzające zasadę jednolitej licencji na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej.
4.FSAP (Plan Działań w Zakresie Usług Finansowych) - nowy etap tworzenia infrastruktury regulacyjnej j.r.u.
DYREKTYWY PIERWSZEJ GENERACJI
-określiły podstawowe zasady uruchamiania i prowadzenia działalności w zakresie ubezpieczeń bezpośrednich
1.Dyrektywa dla ubezpieczeń nie na życie (73/239/EEC) z 24 lipca 1973 r.
2.Dyrektywa dla ubezpieczeń na życie (79/267/EEC) z 5 marca 1979 r
NAJWAŻNIEJSZE POSTANOWIENIA DYREKTYW PIERWSZEJ GENERACJI
1.Przyjęcie zasady konieczności licencjonowania działalności w zakresie ubezpieczeń bezpośrednich.
2.Przyjęcie zasady traktowania narodowego.
3.Określenie podstawowych warunków uzyskania licencji.


(…)

… u. oraz określenie natury związków łączących pośrednika z ubezpieczycielem, którego produkt rekomenduje).
SYSTEMY GWARANCYJNE NA RYNKU UBEZPIECZEŃ UE
Bardziej rozbudowane i skomplikowane w porównaniu z systemami gwarantowania depozytów bankowych z uwagi na:
1.Istnienie znacznej liczby ubezpieczeń obowiązkowych.
2.Brak silnych powiązań wzajemnych między firmami ubezpieczeniowymi.
3.Duże zróżnicowanie produktów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz