Sektor ubezpieczeniowy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sektor ubezpieczeniowy - wykład - strona 1 Sektor ubezpieczeniowy - wykład - strona 2 Sektor ubezpieczeniowy - wykład - strona 3

Fragment notatki:

SEKTOR UBEZPIECZENIOWY W UNII EUROPEJSKIEJ
ETAPY ROZWOJU REGULACJI DOTYCZĄCYCH JEDNOLITEGO RYNKU UBEZPIECZEŃ
1.Dyrektywy pierwszej generacji - odnoszą się do swobody osiedlania się.
2.Dyrektywy drugiej generacji - odnoszą się do swobody świadczenia usług.
3.Dyrektywy trzeciej generacji - wprowadzające zasadę jednolitej licencji na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej.
4.FSAP (Plan Działań w Zakresie Usług Finansowych) - nowy etap tworzenia infrastruktury regulacyjnej j.r.u.
DYREKTYWY PIERWSZEJ GENERACJI
-określiły podstawowe zasady uruchamiania i prowadzenia działalności w zakresie ubezpieczeń bezpośrednich
1.Dyrektywa dla ubezpieczeń nie na życie (73/239/EEC) z 24 lipca 1973 r.
2.Dyrektywa dla ubezpieczeń na życie (79/267/EEC) z 5 marca 1979 r
NAJWAŻNIEJSZE POSTANOWIENIA DYREKTYW PIERWSZEJ GENERACJI
1.Przyjęcie zasady konieczności licencjonowania działalności w zakresie ubezpieczeń bezpośrednich.
2.Przyjęcie zasady traktowania narodowego.
3.Określenie podstawowych warunków uzyskania licencji.
4.Obowiązki nałożone na państwa członkowskie.
5.Zakaz łączenia ubezpieczeń na życie z innymi rodzajami ubezpieczeń.
PODSTAWOWE WARUNKI UZYSKANIA LICENCJI
•Przyjęcie formy prawnej wymaganej przez prawo kraju członkowskiego.
•Ograniczenie działalności wyłącznie do oferowania usług ubezpieczeniowych oraz u. bezpośrednio z nimi związanych.
•Przedstawienie planu działalności.
•Obowiązek posiadania minimalnego kapitału gwarancyjnego (800 tys. euro dla u. na życie i 200-400 tys. euro dla pozostałych)
•Obowiązek przedłożenia statutu i propozycji obsady kadrowej.
•Obowiązek przedłożenia zaświadczenia kraju macierzystego dot. posiadanego kapitału oraz rodzaju prowadzonej działalności
•Obowiązek współpracy krajów członkowskich w zakresie nadzoru nad sytuacją finansową licencjonowanego zakładu ubezpieczeniowego.
OBOWIĄZKI NAŁOŻONE NA KRAJE CZŁONKOWSKIE
•Wprowadzenie wymogu tworzenia przez z.u. odpowiednich rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
•Zasada prymatu nadzoru kraju goszczącego - odpowiedzialność za proces licencjonowania i bieżącą działalność
•Subsydiarność nadzoru kraju macierzystego - odpowiedzialność za stan wypłacalności z.u.


(…)

… ubezpieczycieli.
DYREKTYWA Z 1990 r. DOTYCZĄCA UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE
1.Rozróżnienie biernej i aktywnej formy akwizycji ubezpieczenia:
- bierna - inicjatywa wychodzi od ubezpieczonego
- nadzór kraju macierzystego,
- aktywna - inicjatywa wychodzi od ubezpieczyciela
- nadzór kraju goszczącego.
2. Wprowadzenie zasady wzajemności między krajami UE a krajami trzecimi.
DYREKTYWY TRZECIEJ GENERACJI
-wprowadzenie zasady…
… u. oraz określenie natury związków łączących pośrednika z ubezpieczycielem, którego produkt rekomenduje).
SYSTEMY GWARANCYJNE NA RYNKU UBEZPIECZEŃ UE
Bardziej rozbudowane i skomplikowane w porównaniu z systemami gwarantowania depozytów bankowych z uwagi na:
1.Istnienie znacznej liczby ubezpieczeń obowiązkowych.
2.Brak silnych powiązań wzajemnych między firmami ubezpieczeniowymi.
3.Duże zróżnicowanie produktów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz