Sektor finansowy w Uni Europejskiej- wykład 7

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sektor finansowy w Uni Europejskiej- wykład 7 - strona 1 Sektor finansowy w Uni Europejskiej- wykład 7 - strona 2

Fragment notatki:

Sektor finansowy w Unii Europejskiej prof. UE dr hab. Janina Harasim Wykład 7
DYREKTYWA MIFID
REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE RYNKÓW INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dyrektywa 2004/39/WE z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (Dyrektywa MIFID).
Dyrektywa 2006/73/WE z 10 sierpnia 2006 r. wprowadzająca środki wykonawcze do dyrektywy MIFID w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (Dyrektywa MIFID II).
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2006 z 10 sierpnia 2006 r. wprowadzające środki wykonawcze do dyrektywy MIFID w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy CELE DYREKTYWY MIFID
Rozszerzenia zasady „jednolitego paszportu”.
Zwiększenie konkurencyjności na rynku obrotu instrumentami finansowymi.
Zwiększenie spójności i przejrzystości funkcjonowania firm inwestycyjnych.
Wzmocnienie ochrony interesów inwestorów.
Dostosowanie warunków świadczenia usług inwestycyjnych do zmian, jakie zaszły na rynku w latach 90. i późniejszych.
ZAKRES PODMIOTOWY DYREKTYW ISD I MIFID
ZAKRES ISD -
zarządzający portfelami p.w., bankowość inwestycyjna, bankowość uniwersalna, firmy inwestycyjne.
DODATKOWY ZAKRES MIFID - private banking, fundusze hedgingowe, firmy ubezpieczeniowe, emitenci
ZASADY LICENCJONOWANIA I NADZORU
LICENCJONOWANIE - brak istotnych zmian w porównaniu z Dyrektywą ISD.
KOMPETENCJE NADZORU:
Kraj macierzysty - nadzór ostrożnościowy:
monitorowanie stabilności finansowej f.i. i sposobu zarządzania nią
dbałość o ciągłość i bezpieczeństwo prowadzonej przez nią działalności
Kraj goszczący :
monitorowanie zgodności działalności prowadzonej przez f.i. z zasadami świadczenia poszczególnych usług oraz zasadami promowania usług danej firm
WSPÓŁPRACA I WYMIANA INFORMACJI MIĘDZY ORGANAMI NADZORU
Rozszerzenie uprawnień przysługujących organom nadzoru/organom sądowym (żądanie wydania rejestrów telefonicznych, zawieszenia notowań, wycofania z obrotu określonych i.f., zaprzestania stosowania praktyk niezgodnych z prawem, wnioskowania o zamrożenie/konfiskatę aktywów).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz