Sektor finansowy w Uni Europejskiej- wykład 11

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sektor finansowy w Uni Europejskiej- wykład 11 - strona 1 Sektor finansowy w Uni Europejskiej- wykład 11 - strona 2 Sektor finansowy w Uni Europejskiej- wykład 11 - strona 3

Fragment notatki:

Sektor finansowy w Unii Europejskiej prof. UE dr hab. Janina Harasim
Wykład 11
RYNEK AKCJI W UNII EUROPEJSKIEJ
Przyspieszenie integracji po utworzeniu UGW i wprowadzeniu euro
Konsolidacja giełd i ich demutualizacja
- Euronext - platforma NSC,
- Deutsche Börse - platforma Xetra,
- Bolsas y Mercados Españoles (BME) - platforma SIBE,
- Grupa OMX Exchanges (giełdy skandynawskie i krajów nadbałtyckich) - platforma Saxess.
Demutualizacja - oddzielenie członkostwa na giełdzie od jej własności i uczynienie jej instytucją dochodową.
3. Systemy rozliczeń i rozrachunku transakcji akcjami
rozliczenie (clearing) - izby rozliczeniowe:
LCH Clearnet
Eurex Clearing AG
Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.
rozrachunek (settlement) - depozyt papierów wartościowych:
Euroclear
Clearsteam International
RYNEK DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ
RYNEK PAPIERÓW SKARBOWYCH
Podmioty rynku
1. Emitenci:
- ministerstwo,
niezależna agencja zarządzania długiem publicznym.
2. Bank centralny: organizacja aukcji emisyjnych,
prowadzenie depozytów papierów wartościowych,
rozliczanie transakcji
prowadzenie i obsługa rachunków budżetowych,
zwiększanie płynności rynku wtórnego przez operacje otwartego rynku.
3. Pośrednicy (dealerzy) - zwykle banki komercyjne
4. Inwestorzy:
dominacja inwestorów instytucjonalnych,
wzrost liczby inwestorów zagranicznych.
Sytuacja na rynku
Po wprowadzeniu euro papiery skarbowe są denominowane w EUR.
Dominacja obligacji długookresowych, hurtowych, rynkowych o stałej stopie procentowej i zrost emisji obligacji indeksowanych.
Wzrost znaczenia bonów skarbowych.
Szybki wzrost emisji papierów niestandardowych (noty skarbowe, obligacje oszczędnościowe, obligacje zerokuponowe, obligacje indeksowane, noty rządowe, certyfikaty skarbowe).
OBLIGACJE MUNICYPALNE
1. Emitenci - rządy lokalne, regionalne, władze samorządowe.
2. Cel emisji:
krótkoterminowe (finansowanie krótkotrwałych różnic między wpływami i wydatkami),
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz