Wykład - CATALYST - rynek obligacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - CATALYST - rynek obligacji - strona 1 Wykład - CATALYST - rynek obligacji - strona 2 Wykład - CATALYST - rynek obligacji - strona 3

Fragment notatki:

Rynek kapitałowy i finansowy prof. zw. dr hab. Irena Pyka
Wykład 9
CATALYST - rynek obligacji
Tworzą go cztery platformy obrotu:
dwie prowadzone przez GPW - w formule rynku regulowanego i ASO - przeznaczone dla klientów detalicznych
dwa rynki BondSpotu przeznaczone dla klientów hurtowych (rynek ASO na platformie Bond Spot ruszy do końca 2009 roku)
Wszystkie rynki przeznaczone są dla nieskarbowych instrumentów dłużnych - obligacji komunalnych, korporacyjnych oraz listów zastawnych
Na wszystkich rynkach tworzących Catalyst realizacja transakcji gwarantowana jest przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Na emitentach spoczywają obowiązki informacyjne dotyczące raportów bieżących i okresowych Instrumenty pochodne
W obrocie giełdowym znajdują się:
1/ kontrakty terminowe: na indeksy WIG20 i mWIG40, na waluty USD i EURO, GBP i CHF
na akcje sześciu spółek 2/ opcje na indeks WIG20 3/ jednostki indeksowe (MiniWIG20) handel instrumentami pochodnymi odbywa się w systemie notowań ciągłych w godz. 8.30 - 16.30
na otwarcie i zamknięcie notowań odbywa się fixing Rynek pozagiełdowy - BONDSPOT SA
Rynek pozagiełdowy
Obejmuje transakcje kupna- sprzedaży papierów wartościowych zawieranych poza giełdą Zróżnicowanych stopień i charakter formalizacji Przedmiotem obrotu są papiery wartościowe dopuszczone do obrotu publicznego, ale nie notowane na giełdzie Domy maklerskie pełnią funkcję pośrednictwa finansowego Istnieje możliwość tworzenia prawnych ram jego funkcjonowania Koszty transakcyjne są niższe niż na giełdzie BondSpot SA (MTS-Centralna Tabela Ofert SA)
Powstała 29 stycznia 1996 roku z inicjatywy Zespołu Domów Maklerskich Związku Banków Polskich Założyciele - 43 podmioty, w tym 20 banków Akcje spółki prowadzącej rynek pozagiełdowy mogą być tylko imienne Na prowadzenie rynku pozagiełdowego wymagane jest zezwolenie KNF Od listopada 2000 roku znajduje się w grupie kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A Przedmiot działalności
Prowadzenie scentralizowanego obrotu papierami dłużnymi skarbowymi i pozaskarbowymi w formie:
Rynku nieregulowanego (zorganizowanego) - rynek MTS Poland (hurtowy rynek obrotu oligacjami i bonami skarbowymi)
Regulowanego rynku pozagiełdowego (RRP) - rynek papierów wartościowych CeTO (obligacje komunalne, korporacyjne, skarbowe, bankowe, listy zastawne, akcje, certyfikaty inwestycyjne) Władze BondSpot SA


(…)

… członków Zadania władz:
Wypracowanie zasad postępowania uczestników regulowanego rynku pozagiełdowego Przygotowanie regulacji dotyczących funkcjonowania regulowanego rynku pozagiełdowego Zapobieganie nieprawidłowości w obrocie papierami wartościowymi Tworzenie i administrowanie infrastrukturą techniczną i organizacyjną RRP - uczestnicy rynku
Dom Maklerski Pekao
Biuro Maklerskie Banku Gospodarki
… na ekranie bezpośrednio przez członka CeTO (transakcje wewnętrzne) przed zapoczątkowaniem notowań na CeTO znacznymi pakietami papierów wartościowych obrót odbywa się w trybie ciągłym uczestnikami obrotu są podmioty prowadzące działalność maklerską transakcje rozliczane przez KDPW
Indeks rynku akcji CeTO - ITO
obliczany na podstawie kapitalizacji wszystkich notowanych spółek
indeks cenowy - nie uwzględnia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz