Pytania egzaminacyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1715
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania egzaminacyjne - strona 1 Pytania egzaminacyjne - strona 2 Pytania egzaminacyjne - strona 3

Fragment notatki:

11 pyt. ABC - jednokrotnego wyboru + 13 zdań, w których trzeba było zaznaczyć tylko prawdziwe.
1. Traktat o Unii Europejskiej to inaczej
A. Traktat Rzymski
B. Tr. z Nicei
C. Tr. z Maastricht
2. Nadzór nad Systemem Ubezpieczeń w UE nazywa się
A. Solvency II
B. Solo Plus
C. Basel(?) II
3. Najniższa wartość współczynnika wypłacalności dla banku wynosi:
A. 6%
B. 8%
C. 12%
4. Licencję do prowadzenia działalności inwestycyjnej (chyba) wydaje
A.
B. Kraj macierzysty
C.
5. Ryzyko przemysłowe i korporacyjne to ryzyko
A. masowe
B. duże
C. detaliczne
6. Regulacje dotyczące zarządu banku to regulacje:
A. ostrożnościowe
B. strukturalne
C. dotyczące ochrony klienta indywidualnego
7. Rozporządzenia CAD dotyczą
A.
B. Dopasowań kapitałowych
C.
Zdania
1. W Unii Walutowej jest obecnie 15 krajów
2. Najniższa wartość depozytu bankowego objętego ochroną wynosi 22,5 tys. euro.
3. Ubezpieczenie od zdarzeń komunikacyjnych to jedyne zdarzenie objęte ochroną gwarancyjną w
UE
4. Pytanie, że jakieś tam akty prawne dotyczą tylko funduszy inwestycyjnych zamkniętych
PRAWDA/ FAŁSZ
1. maksymalne zaangażowanie funduszy własnych banku w przypadku 1 kredytu udzielonemu
jednemu inwestorowi wynosi 10%
2. Skutkiem wprowadzenia UGW był wzrost dochodów z wymiany walut
3. Zasada jednolitej licencji odnosi się do bankowości, rynku ubezpieczeniowego i papierów
wartościowych
4. W ryzykach masowych w przeciwieństwie do ryzyk dużych występuje swoboda
transgranicznych usług
5. Aktywna forma aktywizacji odnosi się do ubezpieczycieli
6. Dyrektywa UCITS odnosi się tylko do funduszy zamkniętych
7. Dyrektywa MIFID wprowadza zasadę należytego wykonania zlecenia (albo jakoś tak podobnie)
8. Do instytucji kredytowej zaliczymy instytucję pieniądza elektronicznego
TEST:
1. Dyrektywa MIFID zastąpiła Dyrektywę
a) UCITS
b) ISD
c) TRANSPARENCY
2. Do grupy C zaliczymy
a) zarządzanie...
b) subskrypcja akcji
c) ....
3. Zasada jednolitej licencji ubezpieczeniowej została wprowadzona w:
a)
b)
c) Dyrektywie trzeciej generacji
4. Coś o przepływach transgranicznych w bankowości
a) Pierwsza dyrektywa bankowa
b) Druga dyrektywa bankowa
c) ......
2. Nadzór nad Systemem Ubezpieczeń w UE nazywa się
A. Solvency II
B. Solo Plus
C. Basel(?) II
1) Max zaangażowanie banku może wynosić
a) 600% kap. wł.
b) 700%
c) 800%
2) zezwolenie na prowadzenie instytucji kred. poza granicami kraju wydaje
a) kraj goszczący
b) kraj macierzysty
3) Zasada jednolitej licencji bankowej została wprowadzona w
a) Umowie Kapitałowej z 88r.
b) pierwszej dyrektywie bankowej
c) drugiej
4) Dyrektywy Ucits dotyczą
a) funduszy inwestycyjnych
5) Jedyny wspólny fundusz gwarancyjny na rynku Unii dotyczy
a) upadłości z.u
b) niewypłacalności z.u
c) ubezpieczeń OC
6) Możliwość prowadzenia działalności transgranicznej wynika ze swobody
a) przepływu kapitału
b) świadczenia usług
c) przepływu osób
7) Do grupy A zaliczamy
a) przechowywanie w sejfach
b) zarządzanie portfelem inwestycyjnym
8) Zakaz łączenia ubezpieczeń na życie z innymi ubezpieczeniami został

(…)

… podział ubezpieczeń na życie i pozostałe
3. Rynek akcji jest najbardziej ujednoliconym rynkiem UE
4. coś o CAD
5. Obecnie umowa kapitałowa obejmuje ryzyko operacyjne, rynkowe...
6. Bierna forma akwizycji to inicjatywa wychodząca od z.u
7. max zaangażowanie banku w stosunku do jednego klienta może wynosić 10% kap. wł

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz