Sektor bankowy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sektor bankowy - wykład - strona 1 Sektor bankowy - wykład - strona 2 Sektor bankowy - wykład - strona 3

Fragment notatki:

NAJWAŻNIEJSZE REGULACJE STOSOWANE W ODNIESIENIU DO SEKTORA BANKOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ
1. Cele regulacji stosowanych w odniesieniu do sektora bankowego
Zapewnienie stabilności systemu bankowego
Zapewnienie bezpieczeństwa działania banków
Ochrona interesów klientów banków
Kształtowanie warunków do rozwoju aktywności i innowacyjności banków
Kształtowanie warunków do wzrostu roli konkurencji rynkowej w ich funkcjonowaniu
2. Obszary objęte tzw. minimum harmonizacji w sektorze bankowym Unii Europejskiej
Licencjonowanie instytucji kredytowych (banków)
Poziom minimalnych funduszy własnych
Adekwatność kapitałowa w relacji do różnego rodzaju ryzyka oraz usług inwestycyjnych
Limity koncentracji kredytów i innych wierzytelności
Nadzór nad dużymi pakietami akcji w instytucjach kredytowych
Nadzór nad uczestnictwem kapitałowym banków poza sektorem bankowym
Nadzór na bazie skonsolidowanej
System gwarancji depozytów i ochrony inwestorów
Pranie brudnych pieniędzy
Kredyt konsumencki
Rozliczenia transgraniczne
3. Najważniejsze regulacje dotyczące zasad licencjonowania banków 1. Pierwsza Dyrektywa Bankowa z 1977 r.
Zdefiniowanie instytucji kredytowej i określenie minimalnych wymogów kapitałowych i osobowych koniecznych do uruchomienia oddziału za granicą
Podjęcie działalności za granicą wymagało zezwolenia władz kraju goszczącego
Zagraniczne oddziały podlegały nadzorowi kraju goszczącego
2. Druga Dyrektywa Bankowa z 1989 r.
Wprowadzenie zasady jednolitej licencji bankowej
Określenie rodzaju usług podlegających wzajemnemu uznawaniu
Wprowadzenie możliwości transgranicznego świadczenia usług
Określenie wysokości minimalnego kapitału założycielskiego instytucji kredytowej (i.k.) Określenie innych wymogów niezbędnych do uzyskania licencji
Określenie maksymalnych udziałów banków w przedsiębiorstwach sektora pozabankowego
Ustalenie zasad dotyczących sprawowania nadzoru nad i.k.
Międzynarodowe regulacje ostrożnościowe Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego
Umowa Kapitałowa z 1988 r. - określenie wymogów adekwatności kapitałowej dla banków prowadzących działalność w skali międzynarodowej w celu ograniczenia

(…)

… jest również instytucja pieniądza elektronicznego (electronic money institution)
Zasady licencjonowania banków
Licencja na założenie i.k. - wydają władze kraju macierzystego (kraju siedziby).
Warunki udzielenia licencji:
min. kapitał założycielski - 5 mln euro
odpowiednie kompetencje osób będących w zarządzie banku
przedłożenie programu działalności określającego m.in. rodzaje działalności i strukturę organizacyjną…
… wyceny majątku trwałego
2. Pozycje pomniejszające fundusze własne:
Akcje własne posiadane przez i.k. wg ich wartości księgowej
Wartości niematerialne i prawne
Straty o istotnym znaczeniu poniesione w bieżącym roku obrotowym
Akcje, udziały oraz należności podporządkowane w innych i.k. i finansowych
Najważniejsze normy ostrożnościowe
1. Współczynnik wypłacalności - relacja funduszy własnych do sumy…
….
PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU
Dyrektywa Rady UE 91/308/EEC z 10 czerwca 1991 r., dwukrotnie nowelizowana, ostatnia regulacja to III Dyrektywa - Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu  (AML/CTF)
Obowiązki banków…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz