Finansowanie terroryzmu

Akty prawne o terroryzmie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Aleksandra Zięba
 • Zwalczanie terroryzmu
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1351

standardów i współpracy w zwalczaniu finansowania terroryzmu. National Security Strategy of 2006 Kolejnym...

Dorobek prawny Rady Europy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Aleksandra Zięba
 • Zwalczanie terroryzmu
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1736

i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu z 16 maja 2005 r...

Regulacje prawno-międzynarodowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Aleksandra Zięba
 • Zwalczanie terroryzmu
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2030

. Międzynarodowa konwencja o zwalczaniu finansowania terroryzmu 09.12.1999r. - Generalny Inspektor Informacji...

Prawo bankowe - 6

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Marcin Liberadzki
 • Prawo bankowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1183

w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu zm. Dyrektywą Nr 2008/20/WE , 2009/110/WE, 2010/78...

Prawo gospodarcze i prawo pracy- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Janina Anna Harasim
 • Sektor finansowy w Uni Europejskiej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 651

. PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU Dyrektywa Rady UE 91/308/EEC z 10 czerwca 1991 r...

Ogólne ujęcie- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Międzynarodowa współpraca finansowa
Pobrań: 399
Wyświetleń: 994

Finansowanie terroryzmu - jak nadzorować transakcje, które wykorzystywane są do finansowania terroryzmu Pranie...

Prawo bankowe - 6b

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Marcin Liberadzki
 • Prawo bankowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1484

majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu...

Sektor bankowy - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Janina Anna Harasim
 • Sektor finansowy w Uni Europejskiej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742

, jednak nie dłużej niż o 10 dni roboczych. PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU Dyrektywa Rady...