Finansowanie terroryzmu - strona 2

Stabilność finansowa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prof. Ma_gorzata Janicka
 • Międzynarodowe rynki finansowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 756

praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, 3. nadzór bankowy, 4. przejrzystość polityki...

Międzynarodowe stosunki podatkowe

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Hanna Maria Dumała
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 343
Wyświetleń: 847

w zakresie stosowania standardów walki z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu (AML/CFT...

Zagrożenie terrorystyczne dla Polski

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Aleksandra Zięba
 • Zwalczanie terroryzmu
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1918

pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu: zawiera...

Stan nadzwyczajny w Konstytucji z 1997r

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 784

o zwalczaniu terrorystycznych zamachów bombowych, konw. O zwalczaniu finansowania terroryzmu. zbrojna napaść...

Prawo bankowe

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Paweł Kryczko
 • Prawo
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1918

regulująca tą problematykę (o praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu). Wśród instytucji...

Dorobek prawny ONZ

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Aleksandra Zięba
 • Zwalczanie terroryzmu
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1582

ekonomiczna. Konwencję o zwalczaniu finansowania terroryzmu z 9 grudnia 1999. PL podpisała 4 października 2001...

Skrypt - źródła i normy

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 868

pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu (Dz. U. Nr...

Administracja Finansowa zagadnienia

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • mgr Arkadiusz Kohut
 • Administracja Finansowa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 4116

oraz finansowaniu terroryzmu. Do zadań GIIF należy: - Uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie...

Antyterroryzm Stanów Zjednoczonych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Aleksandra Zięba
 • Zwalczanie terroryzmu
Pobrań: 168
Wyświetleń: 854

standardów i współpracy w zwalczaniu finansowania terroryzmu. National Security Strategy of 2006 Kolejnym...

Kontrola i nadzór finansowy

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 476

oraz przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu. Do podmiotów poddanych nadzorowi należą: osoby biorące udział w obrocie...