Dorobek prawny ONZ

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1561
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dorobek prawny ONZ - strona 1 Dorobek prawny ONZ - strona 2 Dorobek prawny ONZ - strona 3

Fragment notatki:

Dorobek prawny ONZ Dorobek prawny ONZ w sprawie zwalczania terroryzmu lotniczego
Konwencja Tokijska (14 września 1963) - Konwencja o przestępstwach i niektórych innych czynach popełnionych na pokładzie statku powietrznego, ma zastosowanie do
czyny niezależnie od tego czy są przestępstwem czy nie jeżeli narażają na niebezpieczeństwo statek powietrzny(samolot), osoby albo mienie znajdujące się na tym statku, to zostają uznane za przestępstwo (zakłócenie przemocą lub groźbą użycia przemocy eksploatacji statku powietrznego znajdującego się w locie, zawładnięcie takim statkiem lub objęcie nad nim kontroli) przestępstwa przewidziane w krajowym prawie karnym.
Konwencja Haska (16 grudnia 1970) - Konwencja o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, określa znamiona przestępstwa przewidzianego w Konwencji Tokijskiej tzn. bezprawne zawładnięcie statkiem powietrznym. Precyzuje znamiona takiego przestępstwa: bezprawnie, przemocą lub groźbą użycia przemocy lub w każdej innej formie zastraszenia dokonuje zawładnięcia statkiem powietrznym lub przejęcia kontroli nad nim albo też usiłuje popełnić taki czyn lub współdziała z osobą, która popełniła lub usiłuje popełnić taki czyn,popełnia przestępstwo
Konwencja Montrealska (23 września) - Konwencja o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego i protokół do Konwencji Montrealskiej w sprawie zwalczania bezprawnych aktów przemocy w portach lotniczych z 1988 r. Według KM przestępstwo popełnia osoba która: dokonuje aktu przemocy wobec osoby znajdującej się na pokładzie statku powietrznego będącego w locie, jeżeli czyn ten może zagrażać bezpieczeństwu tego statku powietrznego, niszczy statek powietrzny będący w służbie lub powoduje jego uszkodzenie, które czyni go niezdolnym do lotu lub które może stworzyć zagrożenie jego bezpieczeństwa w locie, umieszcza lub powoduje umieszczenie w jakikolwiek sposób na statku powietrznym będącym w służbie urządzeń lub substancji, które mogą ten statek zniszczyć lub spowodować jego uszkodzenie czyniące go niezdolnym do lotu lub stworzyć zagrożenie jego bezpieczeństwa w locie, niszczy lub uszkadza lotnicze urządzenia nawigacyjne lub zakłóca ich działanie, jeżeli czyn taki może zagrozić bezpieczeństwu statku powietrznego w locie, przekazuje informacje, o których wie, że są fałszywe, stwarzając w ten sposób zagrożenie dla bezpieczeństwa statku powietrznego w locie. Wszystkie te reguły odnoszą się również do osób która próbują popełnić to przestępstwo lub też współdziałają z osobą która je popełnia.
Protokół rozszerzył zakres przestępstw o kolejne przestępstwa popełnione na terenie portu lotniczego: dokonuje aktu przemocy wobec osoby na terenie portu lotniczego służącego międzynarodowemu lotnictwu cywilnemu, powodując lub mogąc spowodować poważne zranienie lub śmierć , niszczy lub poważnie uszkadza mienie takiego portu lotniczego lub samolotu niebędącego w służbie znajdującego się na lotnisku lub zakłóca funkcjonowanie portu lotniczego


(…)

…. Państwa które podpisały to coś muszą uznać za przestępstwa takie czyny jak: zabójstwa, uprowadzenia lub innej napaści na osobę lub wolność osoby korzystającej z ochrony międzynarodowej, gwałtownej napaści na siedzibę, prywatne mieszkanie lub środki transportu osoby korzystającej z ochrony międzynarodowej, mogącej zagrażać osobie lub jej wolności, groźby popełnienia takiej napaści, czynu stanowiącego…
…, gdy przestępstwo dokonane jest na terytorium jednego państwa, zakładnik i porywacz są narodowości tego państwa i gdy porywacz został zatrzymany na jego terytorium
Konwencje o ochronie materiałów jądrowych i znakowaniu plastikowych materiałów wybuchowych Konwencja o ochronie fizycznej materiałów jądrowych wraz z załącznikami I i II. Państwa które podpisały muszę zapewnić odpowiednie zabezpieczenie…
… lub rabunek materiałów jądrowych, przywłaszczenie lub uzyskanie w drodze oszustwa materiałów jądrowych, żądanie wydania materiałów jądrowych pod groźbą użycia siły lub przy użyciu siły albo jakiejkolwiek innej formy zastraszenia, grożenie użycia nuków, odpowiednio usiłowanie popełnienia tych przestępstw, współuczestnictwo.
Konwencja o znakowaniu plastikowych materiałów wybuchowych podpisana w Montrealu 1 marca 1991 - kontrola rynku materiałów wybuchowych (nie nuki), znakowanie ich aby w przypadku ich nieprawnego użycia można było ustalić źródło.
ONZ a terro morski. Konwencja Rzymska z 1988 roku - Konwencja w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej oraz protokół o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu stałych platform…
… szkody w mieniu lub środowisku naturalnym.
Materiał nuklearn to pluton i wzbogacony uran o określonym składzie chemicznym.
Obiekty jądrowe to reaktory jądrowe, łącznie z wykorzystywanymi w pojazdach (np. okrętach) oraz każdy zakład przemysłowy lub środek transportu wykorzystywany do produkcji, przechowywania, przetwarzania lub transportu materiałów jądrowych.
Urządzenie oznacza jakiekolwiek urządzenie…
… służące do nawigacji morskiej lub poważnie wpływa na ich funkcjonowanie, jeśli takie działanie może zagrozić bezpieczeństwu nawigacji statku, przekazuje informacje, o których wie, że są fałszywe, a które zagrażają bezpieczeństwu nawigacji statku, oraz usiłowanie, współsprawstwo i pomocnictwo w wyżej wymienionych przestępstwach.
Protokół - uznaje ze osoba popełnia przestępstwo jeżeli: zawłaszcza…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz