Zwalczanie terroryzmu

note /search

Próba definicji terroryzmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zwalczanie terroryzmu
Pobrań: 588
Wyświetleń: 3374

Próba definicji terroryzmu 1. Pojęcie terroryzmu, antyterroryzmu i kontrterroryzmu Amerykański Departament Stanu - terroryzm to zaplanowana, motywowana politycznie przemoc wobec celów nieuczestniczących w walce, stosowana przez subnarodowe grupy czy tajnych agentów, zwykle majce na celu oddziaływan...

Pytania na zaliczeniu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zwalczanie terroryzmu
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1673

1 było banalne - wymienić rodzaje terroryzmu w zakresie lotnictwa, drugie było coś nie pamiętam, ale odpowiedzi to: wykrywanie, zapobieganie, cos tam i likwidowanie konsekwencji, 3 było o konwencji morskiej jaki rok, nazwa konwencji i kilka odpowiedzi typu abcd gdzie trzeba było wybrać o czym mówił...

Pytania z egzaminu - Terroryzm

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zwalczanie terroryzmu
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2590

z zięby 17 pytań, w tym 4 otwarte i uzupełnij, naucz sie wszystkiego o polsce z terroryzmem związanego, poza tym konwencja cośtam morska, zasada 4U, konwencja nowojorska, z czego można zrobic bombe atomową, co to jest CAT, co to jest broń biednych czy tam ubogich, definicja przestępstwa o charakkt...

Pytania na zaliczenie - Terroryzm

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zwalczanie terroryzmu
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2877

1. Naucz sie wszystkiego o polsce z terroryzmem związanego, schemat zwalczania terroryzmu w Polsce 2. Konwencja coś tam morska 3. Zasada 4U 4. Konwencja nowojorska 5. Z czego można zrobic bombe atomową ? 6. Co to jest CAT ? 7. Co to jest broń biednych czy tam ubogich ? 8. Definicja przestępstwa o c...

Regulacje prawne USA

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zwalczanie terroryzmu
Pobrań: 84
Wyświetleń: 749

Bezpieczeństwo w zakresie ruchu lotniczego Odrębną kwestią była regulacja ruchu lotniczego, a także zapewnienie bezpieczeństwa na amerykańskich lotniskach. Ze względu na to, że narzędziem ataków stały się w każdym przypadku samoloty, amerykańska FAA stanęła w obliczu dwóch problemów. Pierwszym z n...

Jednostki antyterrorystyczne na świecie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zwalczanie terroryzmu
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3269

Jednostki antyterrorystyczne na świecie: - SAS - Special Air Service, Special Boat Service, Commachio Group (Wielka Brytania) - SWAT - Special Weapons And Tactics, Navy Seal Team 6, Delta Force (USA) - GSG9 - Grenzschutzgruppe 9, KSK  Komando Sppecial-krafte (Niemcy) - GIGN - Groupe d'Intervent...

SWAT i interwencje

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zwalczanie terroryzmu
Pobrań: 77
Wyświetleń: 924

SWAT SWAT (Special Weapons and Tactics - Specjalne Wyposażenie i Taktyka) wyspecjalizowana jednostka policji. Stworzona do przeprowadzania działań związanych z wysokim poziomem niebezpieczeństwa. Tworzą ją funkcjonariusze, którzy przygotowani są n...

Terroryzm a walka narodowowyzwoleńcza

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zwalczanie terroryzmu
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2037

Terroryzm a walka narodowowyzwoleńcza W świetle współczesnego prawa międzynarodowego walka o realizację prawa do samostanowienia i uzyskanie niepodległości jest legalna. W doktrynie podkreśla się, że wśród najważniejszych kierunków rozwoju prawa międzynarodowego po II wojnie światowej, a w szcze...

Terroryzm morski - definicja i cechy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zwalczanie terroryzmu
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2793

Terroryzm morski terroryzm morski - działanie skierowane przeciwko pływającej jednostce morskiej i osobom znajdujących się na niej za pomocą siły lub groźby jej użycia w celu zmuszenia do działania lub zaniechania organu państwowego lub organizacji międzynarodowej; dotyczy tylko jednostek cywilnych...

Terroryzm powietrzny - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zwalczanie terroryzmu
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2492

Terroryzm powietrzny Dorobek prawny ONZ Konwencje opracowywane są przez ICAO (Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego), która działa w ramach ONZ i powstała w 1944 roku. Konwencja chicagowska - powołuje do życia ICAO, określa ogólne ramy dot. Lotnictwa cywilnego Konwencja tokijska (1963) ...