Terroryzm powietrzny - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2268
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Terroryzm powietrzny - wykład - strona 1 Terroryzm powietrzny - wykład - strona 2 Terroryzm powietrzny - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Terroryzm powietrzny Dorobek prawny ONZ
Konwencje opracowywane są przez ICAO (Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego), która działa w ramach ONZ i powstała w 1944 roku.
Konwencja chicagowska - powołuje do życia ICAO, określa ogólne ramy dot. Lotnictwa cywilnego
Konwencja tokijska (1963) -
Konwencja Tokijska ma zastosowanie do „przestępstw przewidzianych w prawie karnym”, do czynów, które niezależnie od tego, czy są przestępstwami, mogą narażać lub narażają na niebezpieczeństwo statek powietrzny, osoby albo mienie znajdujące się na pokładzie oraz do czynów „naruszających porządek i dyscyplinę na pokładzie”
Za czyny takie Konwencja uznaje w szczególności bezprawne zakłócenie przemocą lub groźbą użycia przemocy eksploatacji statku powietrznego znajdującego się w locie, zawładnięcie takim statkiem lub objęcie nad nim kontroli
Konwencja haska (1970) - Konwencja ta nie tylko uznaje za przestępstwo bezprawne zawładnięcie statkiem powietrznym, lecz także precyzyjnie określa znamiona tego przestępstwa, stanowiąc, iż „każda osoba, która na pokładzie statku powietrznego będącego w locie: bezprawnie, przemocą lub groźbą użycia przemocy lub w każdej innej formie zastraszenia dokonuje zawładnięcia statkiem powietrznym lub przejęcia kontroli nad nim albo też usiłuje popełnić taki czyn, lub współdziała z osobą, która popełniła lub usiłuje popełnić taki czyn, popełnia przestępstwo” . Definicja samolotu w locie: samolot uznaje się za będący w locie od momentu, gdy załadowanie zakończono i wszystkie drzwi zewnętrzne zostały zamknięte aż do chwili, gdy jedne z tych drzwi zostały otwarte w celu wyładowania Konwencja montrealska (1971) - najszerszy zakres Popełnia przestępstwo każda osoba, która bezprawnie i umyślnie: dokonuje aktu przemocy wobec osoby znajdującej się na pokładzie statku powietrznego będącego w locie, jeżeli czyn ten może zagrażać bezpieczeństwu tego statku powietrznego; lub niszczy statek powietrzny będący w służbie lub powoduje jego uszkodzenie, które czyni go niezdolnym do lotu lub które może stworzyć zagrożenie jego bezpieczeństwa w locie; lub umieszcza lub powoduje umieszczenie w jakikolwiek sposób na statku powietrznym będącym w służbie urządzeń lub substancji, które mogą ten statek zniszczyć lub spowodować jego uszkodzenie czyniące go niezdolnym do lotu lub stworzyć zagrożenie jego bezpieczeństwa w locie; albo niszczy lub uszkadza lotnicze urządzenia nawigacyjne lub zakłóca ich działanie, jeżeli czyn taki może zagrozić bezpieczeństwu statku powietrznego w locie; lub przekazuje informacje, o których wie, że są fałszywe, stwarzając w ten sposób zagrożenie dla bezpieczeństwa statku powietrznego w locie. Popełnia także przestępstwo każda osoba, która: usiłuje popełnić którekolwiek z przestępstw wymienionych w ustępie 1 niniejszego artykułu lub

(…)

… lub może zagrozić bezpieczeństwu w porcie lotniczym”
Hijacking - piractwo powietrzne
Skyjacking - podniebne uprowadzenie
Strefy chronione lotniska: otoczenie (cała infrastruktura, zewnętrzna część ogrodzenia lotniska, drogi dojazdowe)
Port lotniczy (budynek, infrastruktura)
Płyta lotniska (wewnętrzna część lotniska, miejsca postoju samolotów)
Samolot (pokład)
Terroryzm powietrzny:
Atak na pokładzie samolotu (porwanie, zamach, zakładnicy)
Atak dokonany z powietrza (samoloty jako bomby, użycie bojowych środków lotniczych)
Atak na statek powietrzny (strzelcy wyborowi, zakłócanie elektroniczne)
Atak na infrastrukturę logistyczną (system kontroli lotów, system obsługi naziemnej, zakłady przemysłu lotniczego)
Obszary w porcie lotniczym: [PE III. 2008]
Strefa ogólnodostępna
Strefa operacyjna lotniska - powierzchnia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz