Prawo bankowe - 6b

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1638
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo bankowe - 6b - strona 1 Prawo bankowe - 6b - strona 2 Prawo bankowe - 6b - strona 3

Fragment notatki:

Podstawowe zasady funkcjonowania instytucji kredytowych na rynku unijnym ! a) zasady prowadzenia działalności bankowej ! jedna licencja bankowa
! zasada nadzoru kraju macierzystego
! nadzór skonsolidowany
! b) Usługi bankowe jako element usług finansowych - mogą być transgraniczne
! c) Ochrona konsumenta usług bankowych
! d) Elektroniczna forma świadczenia usług
Jedna licencja bankowa
! Zezwolenie na działalność bankową w uzyskane w jednym Państwie Członkowskim (+ Europejski Obszar Gospodarczy) pozwala instytucji kredytowej na prowadzenie działalności w innych Państwach członkowskich
! Zamiast zezwolenia - notyfikacja ! Formy prowadzenia działalności
! - przez oddział
! - działalność transgraniczna
Orzecznictwo ETS w sprawach bankowych
! Orzeczenia w zakresie swobody świadczenia usług, swobody zakładania przedsiębiorstw i swobody przepływu kapitału ! Orzeczenia w sprawach konsumenckich ! Wzajemne uznawanie przepisów (sprawa Cassis de Dijon)
! Sektor bankowy w pełni podlega wspólnotowym regułom konkurencji (np. sprawy Zuchner v. Bayerische Vereinsbank, Van Eycke v. ASPA - opłaty i prowizje)
Prawo bankowe
! Prawo bankowe w systemie prawa
! Źródła prawa bankowego
! Publiczne prawo bankowe
! np. przepisy ustawy - Prawo bankowe dotyczące tworzenia banków, nadzorcze normy ostrożnościowe, uprawnienia KNF
! Prywatne prawo bankowe
! np. przepisy Kodeksu cywilnego (umowa rachunku bankowego, umowa pożyczki), ! ustawy - Prawo bankowe (umowa kredytu)
Ustawy regulujące sektor bankowy
! Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
! Kodeks cywilny (kc)
! Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim ! Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych ! Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających ! Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych
! Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
! Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym ! Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
przez produkt niebezpieczny.
! Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim


(…)

… Gwarancyjnym ! Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
przez produkt niebezpieczny.
! Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim
Ustawa z dnia 7 lipca 2002 r. Prawo dewizowe ! Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych
! Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz