Zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli - wykład - strona 1 Zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Wykład 8 08.04.2011
Przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nakazują zawiadomić przedsiębiorstwo o przeprowadzeniu kontroli na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli.
Kontrola ma się rozpocząć między 7 a 30 dniem od momentu zawiadomienia.
Jeżeli kontrola nie rozpocznie się do 30 dni od momentu zawiadomienia to przedsiębiorstwo powinno być zawiadomione powtórnie.
Wskazanie przedmiotu kontroli - uprzedzenie kontrolowanego, co będzie przedmiotem kontroli; zmiana przed rozpoczęciem wymaga zawiadomienia.
Dodatkowe kwestie na zawiadomieniu:
liczy się moment kiedy przedsiębiorstwo otrzyma doręczenie
kontrola podatkowa jest prowadzona w ramach postępowania skarbowego. W trakcie postępowania może dojść do wszczęcia kontroli podatkowej.
Doprowadzono do ujednolicenia przepisów, że Urząd Kontroli Skarbowej ma przekazać odpowiedź na zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli, ale nie musi zawiadamiać jeszcze raz o przeprowadzeniu kontroli. Kontrola co do istoty jest prowadzona w siedzibie kontrolowanego, ale dyrektor może zgodzić się na przeprowadzenie kontroli w biurze rachunkowym.
ORDYNACJA PODATKOWA - 3 źródło
kontrola wywiązywania się 2 warunków finansowania ze środków unijnych
audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z UE.
Rozliczenie VAT-u
VAT nie jest pozycją kwalifikowaną w koszty. Nieodliczanie VAT-u może wynikać z winy przedsiębiorstwa - wadliwe faktury, niezłożenie deklaracji. Podatek, którego nie można odliczyć jest elementem kosztu.
Kiedy można, bez obowiązku zawiadomienia, przeprowadzić kontrolę:
zwrot podatku od towarów i usług
bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia, środowiska naturalnego
gdy w trakcie kontroli ustalono nieprawidłowości, mogą z dnia na dzień przeprowadzić kontrolę.
Kontrola przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych
niezgłoszenie do opodatkowania działalności gospodarczej (podatek od towarów i usług)
wprowadzenie do obrotu finansowych wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych źródeł, przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu.
Wywiązywania się z inwestycji finansowania ze środków UE oraz gospodarowaniem środkami z budżetu UE
Negatywne skutki zawiadomienia:
Podatnik może sam złożyć deklarację (korekta). Wpłaca wtedy podatek i pobiera się niższe odsetki za zwłokę (w przypadku zawiadomienia odsetki płaci pełne)
Ilość kontroli: U przedsiębiorcy może być prowadzona jednocześnie jedna kontrola państwowa. Jeżeli jakaś kontrola jest już prowadzona to my z kontrolą możemy wejść. Ale jeżeli my jesteśmy pierwsi to jako druga może wejść tylko ta z .... (np. Sanepid) ((regularna nie może wejść))

(…)


Wykład 8 08.04.2011
Przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nakazują zawiadomić przedsiębiorstwo o przeprowadzeniu kontroli na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli.
Kontrola ma się rozpocząć między 7 a 30 dniem od momentu zawiadomienia.
Jeżeli kontrola nie rozpocznie się do 30 dni od momentu zawiadomienia to przedsiębiorstwo powinno być zawiadomione powtórnie.
Wskazanie przedmiotu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz