Metody organizacji i zarządzania - strona 3

Metody

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bernard Ziębicki
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1960

Metody organizacji i zarządzania Burza mózgów: Podział na 2 zespoły: pierwszy do realizacji sesji pomysłowości (ok. 12 osób), wśród nich przewodniczący i sekretarz sesji, drugi do wartościowania pomysłów (ok. 3 osoby - specjaliści w temacie). Określenie miejsca i czasu sesji pomysłowości. Wcz...

METODY ORGANIZATORSKIE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Janusz Martyniak
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2240

II. METODY ORGANIZATORSKIE    1) BADANIE METOD PRACY        sprowadza się ono do podzialu badanego procesu pracy na odpowiednio drobne czesci składowe,  zarejestrowania ich za pomocą umownych symboli graficznych, poddania każdej z nich z osobna krytycznej  ocenie i analizie pod katem eliminacji, ...

Pojęcia- metoda, ewolucja metod

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Janusz Martyniak
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1316

I. POJĘCIA:    metoda  – jest to systematyczny sposób postepowania przy czym sposób oznacza umyślny tok jakiegos dzialania,  migawkowych wiec sklad migawkowych układ jego stadiów.    Ewolucja metod wg. Mouchota i Moleta  1.  Metody heurystyczne  2.  Metody zracjonalizowane  3.  Metody klasyczne  ...

Zasady i metody usprawniające pracę kierowniczą

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Janusz Martyniak
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1155

  III. ZASADY I METODY USPRAWNIAJĄCE PRACE KIEROWNICZĄ  1. METODA ABC    Etapy metody ABC:  1.  obserwacja i rejestracja faktów (ustalenie wartości cechy, przyjętej za kryterium odnoszące się do  wszystkich elementów zbioroosci objętej badaniem)  2.   klasyfikacja danych uzyskanych w toku rejestr...

STYLE KIEROWANIA

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Janusz Martyniak
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 224
Wyświetleń: 5222

    V. STYLE KIEROWANIA    1. ROZWÓJ BADAN NAD STYLAMI KIEROWANIA  - autokrata  - demokrata  - „laissez-faire”    2. GŁOWNE MODELE STYLÓW KIEROWANIA    Siatka stylow kierowania wg Blacie i Mouton  1.  styl bierny (niska orientacja na ludzi i na zadania)  2.  styl autokratyczny (niska orientacja n...

Analiza wartości organizacji i style kierowania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kafel
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1267

Analiza wartości organizacji: początkowo dotyczyła tylko produktów, później strefy technologicznej, a także organizacja i zarządzania; u jej podstaw leży pojęcie systemu jako kompleksu elementów wzajemnie powiązanych ze sobą ze względu...

Historia organizacji i zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kafel
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1260

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: MYŚL W DZIEDZINIE ZARZĄDZANIA KSZTAŁTOWAŁA SIĘ POD WPŁYWEM TRZECH GŁÓWNYCH SIŁ: Siły społeczne: normy i wartości, które cechują kulturę, wpływ na dziedziny zarządzania: motywacja, przywództwo, zarządzanie zasobami ludzkimi. Siły ekonomiczne –...

Normowanie czasu pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kafel
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1589

Normowanie czasu pracy Możliwość planowania pracy własnej: -wiemy dokładnie co ma być zrobione -wiemy, kiedy ma to być wykonane -gdy możemy ocenić jak długo to potrwa Cele stosowania mierzenia i normowania czasu pracy: Wyznaczenie norm pracy Ustalenie struktury wykorzystania czasu pracy Oc...

Organizacja jako system społeczno-techniczny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kafel
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2933

Istota organizacji jako systemu społeczno-technicznego. Organizacja - wg Tadeusza Kotarbińskiego: przez organizację, rozumiał czynność organizowania, bądź osiągnięty na skutek tego działania ustrój przedmiotu złożonego, układ jego we...

Typy organizacji - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kafel
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1267

Typy organizacji. „ Typy Organizacji /komercyjne, publiczne, społeczne/ oraz ich formy prawno - organizacyjne i własnościowe„ Formy prawne Prawo publiczne do form prawa publicznego zalicza się jednostki użyteczności publicznej, stanowiące własność państwową lub komunalną i nienastawione na zysk j...