Metody

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2254
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody - strona 1 Metody - strona 2 Metody - strona 3

Fragment notatki:


Metody organizacji i zarządzania Burza mózgów: Podział na 2 zespoły:
pierwszy do realizacji sesji pomysłowości (ok. 12 osób), wśród nich przewodniczący i sekretarz sesji,
drugi do wartościowania pomysłów (ok. 3 osoby - specjaliści w temacie).
Określenie miejsca i czasu sesji pomysłowości.
Wcześniejsze powiadomienie grupy o terminie sesji pomysłowości.
Ośmielenie osób do publicznego wypowiadania swoich poglądów i opinii.
Przeprowadzenie sesji pomysłowości:
organizacja sesji pomysłowości, przewodniczący zapoznaje uczestników z zasadami sesji pomysłowości - 4 zasady:
zero krytyki, używać niczym nieskrępowaną wyobraźnię, dążyć do zgromadzenia jak największej liczby pomysłów (40-45 minut: 60-100 pomysłów), dążyć do udoskonalenia pomysłów zgłaszanych przez inne osoby,
przewodniczący zapisuje problem np. na tablicy,
przewodniczący rozpoczyna sesję pomysłowości (może on jako pierwszy zgłosić pomysł). Zasada - jedna osoba - jeden pomysł pod rząd,
sekretarz zapisuje wszystkie pomysły (notatka) i numeruje je,
jeśli tempo zgłaszania pomysłów, przewodniczący powinien pobudzić zgłaszanie pomysłów (np. sam zgłosić, zadać pytanie itp.),
jeśli zostało mało czasu lub jest mało pomysłów przewodniczący stosuje presję: np. „jeszcze 10 pomysłów”, „każdy jeszcze 1 pomysł” etc.,
Sesja wartościowania pomysłów:
pomysły gorące - od razu realizować (ich jest najmniej),
pomysły do realizacji w przyszłości po modyfikacji,
pomysły nieużyteczne (ok. 80%).
Cykl badania metod pracy. Wybór celu i przedmiotu badania.
Rejestracja stanu faktycznego.
Krytyczna analiza i ocena stanu faktycznego.
Projektowanie stanu proponowanego.
Wprowadzenie w życie zaprojektowanego usprawnienia.
Ad. 2 Kartowanie jest jedną z technik w ramach ogólnej metody obserwacji, polega ono na rejestracji badanych procesów pracy przy pomocy umownych symboli graficznych na specjalnych kartach i wykresach.
KPM - Karta Przebiegu Materiału
О - operacja - czynności zmierzające do zmiany właściwości fizycznych, chemicznych lub kształtu przedmiotu pracy,
⇒ - przemieszczenie - ruch pracowników, materiałów lub narzędzi,
○ - manipulacja - przemieszczenie materiału na odległość nie większą niż 2 metry,
□ - kontrola - ustalenie ilościowych lub jakościowych cech przedmiotu pracy,
D - oczekiwanie - postój maszyny lub bezwładność materiału,
∇ - magazynowanie - stan, w którym do oficjalnego uwolnienia przedmiotu pracy wymagany jest odpowiedni dokument.


(…)

… lub wielofunkcyjnym.
Frakcja - czynność i czas jej trwania identyfikowalny w sposób wyraźny z całkowitego funduszu czasu pracy.
Wyznaczenie niezbędnej liczby obserwacji. Dwa wzory:
wzór Tippeta: p - szacunek wielkości % udziału zdarzeń oczekiwanych,
S - założony względny błąd szacunku,
N - liczba obserwacji
wzór Steinhausa: E - błąd bezwzględny tego badania,
k - liczba frakcji.
Wyznaczenie tras dochodów stała trasa…
… Dokumentu.
Nie ma tutaj manipulacji. Zamiast składowania jest przechowywanie dokumentu.
emisja dokumentu,
numerowanie,
parafowanie,
podpisanie (bierze za dokument odpowiedzialność),
przeczytanie, odczytanie,
likwidacja dokumentu.
Metoda obserwacji migawkowych.
U podstaw metody obserwacji migawkowych leży założenie, że przy odpowiednio dużej liczbie obserwacji wyrywkowych uzyskana struktura zużycia czasu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz