Zasady i metody usprawniające pracę kierowniczą

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady i metody usprawniające pracę kierowniczą - strona 1 Zasady i metody usprawniające pracę kierowniczą - strona 2 Zasady i metody usprawniające pracę kierowniczą - strona 3

Fragment notatki:


  III. ZASADY I METODY USPRAWNIAJĄCE PRACE KIEROWNICZĄ  1. METODA ABC    Etapy metody ABC:  1.  obserwacja i rejestracja faktów (ustalenie wartości cechy, przyjętej za kryterium odnoszące się do  wszystkich elementów zbioroosci objętej badaniem)  2.   klasyfikacja danych uzyskanych w toku rejestracji (uporządkowanie elementow według malejącej  wartości cechy)  3.  tworzenie ciagu rosnącego przez kumulowanie wartości uprzednio uporzakowanych  4.  sporządzenie wykresu ABC  - A 20/80  - B 30/10  - C 50/10  5.   Interpretacja uzyskanego wykresu     2. ZASADY PROWADZENIA ZEBRAN  - wyeliminowanie spóźnień  - wyeliminowanie bezużytecznych dyskusji  - przestrzeganie czasu trwania zebrania  - utrzymanie biegu dyskusji w ramach ustalonego porządku dziennego  - stworzenie atmosfery twórczej i rzeczowej dyskusji    Najważniejsze umiejętności prowadzącego zebrania:  1.  słuchanie  2.  refleksja  3.  werbalne przekazywanie swych idei i uczuc    3. ZASADY KOMUNIKOWANIA WERBALNEGO    1. zasady wzbudzania sympatii u innych ludzi:  - szczerze interesuj się innymi ludzmi  - uśmiechaj się  - pamiętaj , ze czyjes nazwisko to najważniejszy dla zainteresowanego dźwięk w danym jezyku  - bądź dobrym słuchaczem, pozwol mowic innym o samych sobie  - mow o tym co interesuje twojego rozmowce  - zasugeruj swojemu rozmowcy ze macie świadomość jego znaczenia i robcie to szczerze    2. Rady dotyczące oddziaływania na zachowanie innych ludzi:  - zaczynajcie od pochwaly i uznania zalet współrozmówcy  - wskazujcie na bledy nie na początku rozmowy, lecz na kocu  - najpierw powiedzcie cos o wlasnych bledach,a dopiero potem krytykujcie rozmowce  - zadawajcie rozmowcy pytania, zamiast mu rozkazywac  - pozwolcie innym uratowac ich prestiż  - wyrazajcie ludziom pochwaly z powodu najmniejszych nawet osiągnięć i utwierdzajcie ich w tym ze  zauważacie każdy ich sukces  - wydawajcie ludziom dobre opinie, które oni będą się starali potwierdzic  - uciekajcie się do zachęty  - starajcie się żeby ludzie byli radzi wykonywac to, co proponujecie    IV. METODY UKIERUNKOWANE NA MOTYWACJE    1. ZARZDZANIE PRZEZ CELE    Technika zarzadzania nakierowana na „rowijanie energii ludzkiej”. Kierownicy poszczególnych szczebli  przekazuja swym współpracownikom nie zadania do wykonania, lecz cele do osiągnięcia, pozostawiając im  wzgledna swobode w wyborze środków koniecznych do realizacji celow.      Metodyka zarzadzania przez cele:  1.  analiza i ocena kadry kierowniczej w przedsiębiorstwie  2.  określenie tzw. Drzewa celów   - uwzglednia się tylko cele o znaczeniu kluczowym 

(…)

… je”
Przeszkody które mogą utrudniac właściwe funkcjonowanie marketingu wew.
1. gromadznie informacji ze strony załogi, przeświadczenie bezużyteczności zglasznaych propozycji
2. brak informacji zwrotnej, kierownictwo nie informuje załogi o losach zgłaszanych wnioskow i
propozycji
Podzial funkcji w marketingu wew wg J. Dufera:
1. zarzadzanie: (tworzone sytuacje)
- struktura
- szkolenie
- stymulacja
2. marketing…
… spłaszczeniu
10. kierownicy z arbitrow przekształcają się w liderów
4. LEAN MANAGEMENT
Zasady myslenia ludzi uczesticzacych we wdrazaniu Lean Management:
1. prospektywnosc (przewidywanie, zgłębienie i kształtowanie przyszłych działań)
2. wrażliwość (zrozumienie otoczenia i reagowanie adaptacyjne)
3. globalność (rozwazanie efektow całościowych i odwaga wobec złożoności)
4. dynamiczność (wykorzystanie wszystkich posiadanych zasobow)
5. ekonomiczność (eliminacja wszelkiego marnotrawstwa)
Dziesięć zadad pracy w systemie Lean Managemenet:
1. praca grupowa
2. odpowiedzialność osobista
3. sprzężenie zwrotne
4. racja kleinta
5. priorytet wartości dodanej
6. standaryzacja
7. ciagle ulepszanie
8. natychmiastowa eliminacja przyczyn błędów
9. przewidywania
10. stopniowe doskonalenie
Głowne metody systemu lean management:
1…

AD1 badani, analiza i ocena roznych czynnikow wpływających na sytuacje przedsiębiorstwa (diagnoza)
Faza diagnozy w marketingu wewnętrznym
1. Zewnętrzny: (szanse i zagrozenia)
a) konteksty
- prawny
- naukowo-techniczny
- ekonomiczny
- społeczno-zawodowy
b) rynek zewnętrzny
- dostawcy
- odbiorcy
- partnerzy
- konkurenci
2. Wewnętrzny: (silne i słabe strony)
a) Podsystemy wskazujące na dysfunkcje
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz