METODY ORGANIZATORSKIE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2506
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
METODY ORGANIZATORSKIE - strona 1 METODY ORGANIZATORSKIE - strona 2 METODY ORGANIZATORSKIE - strona 3

Fragment notatki:


II. METODY ORGANIZATORSKIE    1) BADANIE METOD PRACY        sprowadza się ono do podzialu badanego procesu pracy na odpowiednio drobne czesci składowe,  zarejestrowania ich za pomocą umownych symboli graficznych, poddania każdej z nich z osobna krytycznej  ocenie i analizie pod katem eliminacji, polaczenia lub uproszczenia sposobu jej realizowania, migawkowych  nastepnie opracowania zbiorczego projektu usprawnienia oraz wprowadzenia go w zycie    CYKL BADANIA METOD PRACY: (Etapy badania metod pracy):  1.   Wybor celu i przedmiotu badania ( np. metoda obserwacji migawkowych, ankietowa)  2.   Rejestracja stanu faktycznego  (np. technika kartowania)  3.  Krytyczna analiza i ocena stanu faktycznego (np.   4.   Projektowanie stanu proponowanego  (np. karty i wykresy przebiegu, tak jak rejestracja stanu  faktycznego)  5.  Wprowadzenie w zycie zaprojektowanego usprawnienia    AD1. Wybór celu i przedmiotu badania  , obejmuje następujące kierunki:  - określenie celu ogolnego  - wstepna analiza organizacyjna  - określenie przedmiotu organizowania  - określenie celu szczegółowego  - analiza aspektow ekonomicznych, technicznych i psychologicznych przedmiotu organizowania  - analize warunkow pracy  - ustalenie środków i terminow    AD2. Rejestracja stanu faktycznego     TECHNIKA KARTOWANIA  – rejestracja prac fizycznych za pomoca kilku symboli graficznych:  a)Karta przebiegu materiału  - operacja  - transport  - manipulacja  - kontrola  - oczekiwanie  - magazynowanie  - oderwanie do innej pracy  b) Karta przebiegu czynności  - brak manipulacji  - operacja to wszystkie czynności oprócz kontroli, przemieszczenia oraz oderwania do inej pracy  - transport bez obciążenia/ z obciążeniem  c) Karta przebiegu czynności zespolowych  - analogicznie do przebiegu materialu  - najczęściej stosuje się symbole kreskowe  d) Karta przebiegu czynności obu rak  - analogicznie do materialu  - brak oderwania do innej pracy  - operacja czynność w zasiegu normalnym  - przemieszczenie , jeśli poza normalny zasieg  - kontrola tylko jakosciowa np. dotyk  e) Karta przebiegu dokumentu  - analogicznie do materialu  - brak manipulacji  - przechowywanie zamiast skladowania   dodatkowo:  + emisja dokumentu  + numerowanie  + parafowanie  + podpisanie  + odczytanie  + likwidacja dokumentu    AD3. Krytyczna analiza i ocena stanu faktycznego   – ustalenie węzłowych elementow pracy, najczęściej  operacji i poddanie ich analizie w czterech kolejno po sobie następujących fazach  1.  Synteza stanu faktycznego (jak jest?)  2.  Uzasadnienie stanu faktycznego (dlaczego tak jest?)  3.  Znajdowanie wariantów (jak jeszcze może być?) 

(…)

…. przechodznie w wyników wartościowania na place
1. Formula statystyczna (metoda najmniejszych kwadratow)
2. Formula H. Timmego
3. Formula wlasna
4. Metoda UMEWAP -85P
UMEWAP-85-P Kryteria oceny, Maksymalne noty punktowe, Syntetyczne/Elementarne
A. Fachowość 220
1. Wykształcenie zawodowe 80
2. Doświadczenie zawodowe 50
3. Myślenie twórcze 40
4. Zręczność 30
5. Współdziałanie 20
B. odpowiedzialność za: 160
1…
…. Timmego
3. Formula wlasna
4. Metoda UMEWAP -85P
UMEWAP-85-P Kryteria oceny, Maksymalne noty punktowe, Syntetyczne/Elementarne
A. Fachowość 220
1. Wykształcenie zawodowe 80
2. Doświadczenie zawodowe 50
3. Myślenie twórcze 40
4. Zręczność 30
5. Współdziałanie 20
B. odpowiedzialność za: 160
1. Przebieg i skutki pracy 45
2. Decyzje 30
3. Kierowanie 30
4. Kontakty zewnętrzne 10
5. Środki i przedmioty pracy 25…
… organizacyjnych (metoda ABC)
3. rozpoznanie systemu
- ustalenie potrzeb i wymagan srodowisak zew w stosunku do rozpatrywanego systemu (metoda interwiew)
- ustalenie istniejących lub przewidywanych mankamentow rozpatrywanego systemu
4. zbieranie informacji
- informacje zewnętrzne
- informacje wewnętrzne, ustalenie funkcji elementarnych (metoda kartowania)
- określenie kosztów funkcji (metoda mierzenia czasu…
…,
-.Wybór frakcji (frakcja- rodzaj użycia czasu na danym stanowisku),
- Wyznaczenie niezbędnej ilości obserwacji migawkowych Wzór Steinhausa (wielofrakcyjny)
n- liczba obserwacji migawkowych, k- liczba frakcji, E- błąd bezwzględny (średni błąd oszacowania udziału
frakcji w ogólnej wielkości czasu roboczego)
- .Wyznaczenie tras obchodu,
-. Określenie momentów obserwacji,
-. Przygotowanie formularzy
2…
… – powierzchnia grawitacyjna
3. Pe – powierzchnia ewolucyjna = suma (1 i 2) x współczynnik K (zaleznego od specyfiki branżowej)
5. ANALIZA WARTOŚCI ORGANIZACJI :
- u podstaw analizy wartości lezy pojecie systemu, jako kompleks elementow wzajemnie powiazanych ze
względu na spełniane funkcje
- celem analizy wartości jest likwidacja dysharmonii przez ustalenie takiej kompozycji systemu, która pozwoli
zadowalająco…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz